Tapio ja Kaija Sunin muistorahasto

Tapio ja Kaija Sunin muistorahasto tukee perheiden jaksamista ja kodeissa annettavaa hoivaa ja huolenpitoa. Muistorahasto ottaa vastaan lahjoituksia ja testamenttivaroja.

Kunniapuheenjohtajamme Tapio Sunin ja hänen vaimonsa Kaijan yhteisenä elämäntyönä oli edistää kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä hyvinvointia. Sosiaalineuvos Tapio Suni oli Kehitysvammaisten Tukiliiton ja Palvelusäätiön pitkäaikainen puheenjohtaja sekä yksi Imatran Seudun Kehitysvammaisten Tuen perustajista.

Tapio ja Kaija Sunin muistorahasto jatkaa heidän arvokasta elämäntyötään. Rahastosta jaetaan perheille avustuksia, joiden tarkoituksena on tukea vanhempien ja omaishoitajien jaksamista sekä lapsuudenkodissa annettavaa hoivaa ja huolenpitoa.

Muistorahaston ovat perustaneet ja sille alkupääoman lahjoittaneet Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Kehitysvammaisten Tukiliitto, KVPS Tukena Oy ja Imatran Seudun Kehitysvammaisten Tuki.

Muistorahasto myöntää perheille avustuksia

Tapio ja Kaija Sunin muistorahaston avustukset on tarkoitettu kehitysvammaista perheenjäsentä kotona hoitavien perheiden yhteiseen lomaan, vapaaseen ja virkistykseen kotimaassa.

Muistorahastosta jaettiin avustuksia ensimmäisen kerran keväällä 2015 ja toisen kerran keväällä 2017, kaikkiaan 52 perheelle. Muistorahastotoimikunnan mukaan monen perheen arki on hyvin haavoittuvaa ja haastavaa.

Anna hetki perheelle -keräyksellä kartutettiin vuosina 2016–2017 muistorahaston varoja. Vuoden aikana saatiin lahjoituksia yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä ihmisiltä sekä järjestettiin tapahtumia ja tempauksia.

Rahaston toiminnasta ja sen varojen käytöstä vastaa toimikunta, johon kuuluvat Kehitysvammaisten Palvelusäätön puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, KVPS Tukena Oy:n toimitusjohtaja ja Imatran Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry:n puheenjohtaja, joka edustaa myös Kehitysvammaisten Tukiliittoa.

Muistorahasto ottaa vastaan lahjoituksia

Tapio ja Kaija Sunin omassa elämässä ja yhteiskunnallisessa toiminnassa korostuivat perhearvot ja toisista välittäminen. Perheiden jaksamisen tukeminen on edelleen ajankohtaista ja tärkeää.

Rahaston perustajat tekevät työtä sen eteen, että rahastolla on myös tulevaisuudessa varoja perheiden auttamiseen. Muistorahaston varoja kartutetaan etsimällä yhteistyökumppaneita, joita perhearvot kiinnostavat. Muistorahasto ottaa kiitollisena vastaan lahjoituksia ja testamenttivaroja.

Muistorahastolle lahjoituksen tehdessään voi olla varma, että varat käytetään kokonaan kehitysvammaista perheenjäsentä kotona hoitavien perheiden tukemiseen.

Lahjoituksen voi halutessaan tehdä muistorahaston tilille:
Tilinumero FI 27 1146 3000 8713 65
Maksuviite 10647


Lisätietoja