Tietosuojaselosteet

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö kerää ja ylläpitää toimintansa edellyttämiä rekistereitä, jotka sisältävät henkilötietoja. Palvelusäätiö kunnioittaa toimintoihinsa osallistuvien ihmisten oikeutta yksityisyyteen noudattamalla EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).

Kaikki keräämämme henkilötiedot on suojattu tarvittavin teknisin, hallinnollisin ja organisatorisin keinoin. Kerättäviä tietoja käytetään vain siihen tarkoitukseen tai sen toiminnan kehittämiseen, joihin ne on kerätty. Rekisterien tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Jokaisella tietoja rekisteröivällä toiminnalla on yhteyshenkilö, jonka puoleen voit kääntyä tietojen tarkastamiseen tai muihin aiheeseen liittyvissä kysymyksissä. Yhteyshenkilön löydät jokaisesta toimeen liittyvästä tietosuojaselosteesta.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ja alihankkijoiden sähköiset tietovarastot ja palvelimet sijaitsevat Euroopan Unionin alueella. Olemme huolehtineet alihankkijoidemme kanssa tietosuojasta laatimalla henkilötietojen käsittelysopimukset.

Jos et löydä vastausta kysymykseesi, voit ottaa yhteyttä Kehitysvammaisten Palvelusäätiön tietosuojavastaavaan: Tuomas Lehtonen, tuomas.lehtonen@kvps.fi

Tietosuojaselosteet

Asunnonhakijat -asiakasrekisteri

ATAK-hankkeen kumppani- ja sidosryhmärekisteri

ATAK-hankkeen tapahtumarekisteri

Henkilökohtaisen avun kehittämisen kumppani- ja sidosryhmärekisteri

Henkilökohtaisen avun kehittämisen tapahtumarekisteri

Itsenäiset-hankkeen osallistujarekisteri

Tapahtumien osallistujarekisteri (yleinen)

Tapahtumien osallistujarekisteri (yleinen, englanninkielinen)

Lyhytaikaishoidon palveluiden asiakasrekisteri

Älä missaa lapsuutta -hankkeen tapahtumarekisteri

Verkkosivujen käyttäjärekisteri


Lisätietoja