Nepsy-lasten vanhempien itsemyötätuntoryhmä

Useimmat ihmiset suhtautuvat itseensä kriittisesti eri tilanteissa ja kokevat hankalaksi olla itselleen myötätuntoisia ja lempeitä. Vanhemmuuteen liittyy monenlaisia tekijöitä, jotka usein saavat vanhemman kokemaan voimakastakin itsekriittisyyttä ja syyllisyyden tunteita. Tutkimusten mukaan omiin haasteisiin ja puutteisiin myötätuntoisesti suhtautuvat voivat yleensä paremmin ja heillä on parempi stressinsietokyky kuin heillä, jotka toistuvasti kritisoivat ja syyttelevät itseään.

Itsemyötätuntoyhmässä opettelemme erilaisin menetelmin ja harjoituksin tunnistamaan ja luopumaan liiallisesta itsekritiikistä sekä harjoitte-lemme keinoja suhtautua itseemme myötätuntoisemmin. Ryhmäläiset saavat myös kotiharjoituksia, jotka tukevat itsemyötätuntotaitojen siirtymistä osaksi joka päiväistä elämää.


Ryhmää vetää Sanna Laitamaa (Autismikuntoutusohjaaja, Sosionomi (amk), Käyttäytymisanalyytikko, Kognitiivisen käyttäytymisterapian psy-koterapeuttikoulutettava). Ryhmään osallistuvien kokemuksista kerätään tietoa ryhmän aikana osana Sannan psykoterapiaopintojen lopputyötä. Henkilötietoja tms. ei lopputyöhön kerätä tai kirjata.


Samasta perheestä voi osallistua 1 vanhempi/omainen. Ryhmän tapaamiset ja menetelmät muodostavat kokonaisuuden, joten osallistujien toivotaan voivan sitoutua kaikkiin tapaamiskertoihin sekä pienten kotiharjoitusten tekemiseen tapaamisten välillä.
 

Ryhmä kokoontuu keskiviikkoiltaisin kello 17.30-19 seuraavina päivinä 28.8., 4.9., 11.9., 18.9., 25.9. sekä lauantaina 5.10 kello 11. Tapaamispaikka on Tulppaanitalo, Pinninkatu 51, Tampere. Mukaan mahtuu 6 osallistujaa.

HUOM! Valitettavasti emme pysty järjestämään lastenhoitoa. 

Kartta


Lisätietoja