Ihmissuhteet ja seksuaalisuus -teemapäivät 14.-15.9. / Helsinki

Pohditaan yksinäisyyden vähentämiseen liittyviä teemoja yhdessä!

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja Sexpo-säätiö koordinoivat Jotta kukaan ei jäisi yksin -hanketta. Hankkeen tavoitteena on vähentää kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten yksinäisyyttä. Hankkeen puitteissa tarjoamme eri toimijoille mahdollisuuden kokoontua yhteen keskustelemaan ja pohtimaan yksinäisyyden vähentämiseen liittyviä teemoja. Samalla kun verkostoidumme yhdessä, tutustumme alueellisiin toimijoihin ja hyviin käytäntöihin.

Syksyllä 2017 järjestämme kaksipäiväisiä verkostotapaamisia Helsingissä, Seinäjoella, Tampereella ja Turussa. Teemana syksyn tapaamisissa on autismin kirjoon kuuluvien ja muiden erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden ihmissuhteiden ja seksuaalisen hyvinvoinnin tukeminen. Tarkoituksena on antaa aiheesta perustietoa, mutta pääpaino on yhteisellä keskustelulla ja pienryhmätyöskentelyllä.

Tapaamisten ensimmäinen päivä on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville nuorille aikuisille ja mukaan mahtuu enintään 15 osallistujaa. Toinen päivä on tarkoitettu verkostossa toimijoille, työntekijöille ja läheisille, ja mukaan mahtuu enintään 30 osallistujaa.

ALUSTAVA PÄIVÄOHJELMA

9:00 Tervetulokahvit

9:15 Jotta kukaan ei jäisi yksin -hankkeen esittely

9:30 Erityistä tukea tarvitsevien ihmisten seksuaalisuus ja ihmissuhteet

10:30 Pienryhmät

11:30 Lounas

12:30 Pienryhmät jatkuu

13:15 Tarpeita ja toiveita tulevaan

14:00 Ohjelman päätös

Teemapäivät ovat maksuttomia sisältäen myös aamukahvin ja lounaan.

Helsingin teemapäiviin voivat ilmoittautua pääkaupunkiseudulla asuvat henkilöt.

Jotta kukaan ei jäisi yksin -hankkeen toteutuksessa mukana on myös Autismisäätiö. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA osana Yksinäisyyden vähentämisen teemarahoitusta.

Kartta


Lisätietoja