Esimies, johtaminen ja itsemääräämisoikeus -koulutus

Kehitysvamma-alan esimiehille suunnattu koulutus, jonka teemoina ovat esimiehisyys, johtaminen ja kehitysvammaisen ihmisen itsemääräämisoikeus.

Itsemääräämisen haaste

  • Mitä itsemääräämisoikeus merkitsee käytännössä?
  • Saako työntekijä määrätä ja jos saa, niin mitä?
  • Vallankäytön ongelma: miten käyttää valtaa oikein ja miten puhua vallasta?
  • Kehitysvammainen hyvän työyhteisön keskiössä: miten työyhteisö voi tukea asiakkaidensa täysivaltaista elämää ja kasvua?
  • Mitkä käytännöt edistävät asiakkaan kasvua oman elämänsä päämieheksi, mitkä jotakin muuta?

Esimiehen vastuu tervehenkisessä työyhteisössä

  • Miksi mukavat ja järkevät työntekijät eivät aina käyttäydy järkevästi ja hyvin?
  • Esimiehen psykologiset tehtävät: perustehtäväkeskeisyyden, todellisuudentajun, aikuisuutta vastaavien toimintatapojen ja elämän myönteisyyden ylläpitäminen
  • Esimiehiin kohdistuvat odotukset: voiko niihin vastata, milloin täytyy tuottaa pettymys?
  • Esimerkkejä ja mahdollisuus keskusteluun

Iltapäiväjaksolla käydään läpi esimiehien esiin nostamia teemoja ja ongelmatilanteita. Mahdollisia aiheita ovat esimerkiksi työntekijän ammattikäsityksiin ja tunteita herättäviin asiakas- tai läheistilanteisiin liittyvät teemat.

Kouluttajat:
Pirkko Heiske, fil.kand., työyhteisökouluttaja, työnohjaaja, kirjailija
Petra Tiihonen, projektitoiminnan päällikkö, työyhteisökouluttaja, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Kartta


Lisätietoja