Esimies, johtaminen ja itsemääräämisoikeus

Kehitysvamma-alan esimiehille suunnattu koulutus, jonka teemoina ovat esimiehisyys, johtaminen ja kehitysvammaisen ihmisen itsemääräämisoikeus.

1. Koulutuspäivä 12.2.2016 klo 9.30–16  

Itsemääräämisen haaste

  • Mitä itsemääräämisoikeuden tukeminen merkitsee käytännössä?
  • Saako työntekijä määrätä ja jos saa, niin mitä?
  • Miten työyhteisö voi tukea kehitysvammaisen ihmisen täysivaltaista elämää ja itsemääräämisoikeutta?

Esimiehen vastuu tervehenkisessä työyhteisössä

  • Miksi mukavat ja järkevät työntekijät eivät aina käyttäydy järkevästi ja hyvin?
  • Esimiehiin kohdistuvat odotukset: voiko niihin vastata, milloin täytyy tuottaa pettymys?

Palautetta syksyn vastaavasta koulutuspäivästä: 'Innostava ja mielenkiintoinen päivä', 'Ajatuksia heräsi valtavasti', 'Energiset ja asiantuntevat kouluttajat'

2. Koulutuspäivä 16.3.2016 klo 9.30–16

Syyskuun 2015 ja helmikuun 2016 koulutusryhmille järjestetään mahdollisuus osallistua jatkokoulutukseen. Päivän aikana jatketaan ensimmäisen koulutuspäivän teemoista ja pureudutaan tarkemmin itsemääräämisoikeuden tukemiseen arjen esimerkkien kautta.

Kouluttajat molemmissa päivissä

  • Pirkko Heiske fil.kand., työyhteisökouluttaja, työnohjaaja, kirjailija
  • Petra Tiihonen projektitoiminnan päällikkö, työyhteisökouluttaja, KVPS

Koulutuksen hinta on 155 € / päivä sisältäen aamu- ja iltapäiväkahvit. Lounas on omakustanteinen. Mahdolliset peruutukset ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Tämän jälkeen peruutuksista veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta.

Ilmoittautuminen

  • Uudet osallistujat, ilmoittautumiset 1. ja 2.  koulutuspäivään 29.1.2016 mennessä: Ilmoittautumislomake
  • Syksyn 2015 päivään osallistuneet, ilmoittautuminen jatkokoulutuspäivään 2.3.2016 mennessä: Ilmoittautumislomake

Kartta


Lisätietoja