Diabetesta sairastavan kehitysvammaisen hoito ja omahoidon tukeminen

Diabetesliitto järjestää yhteistyössä Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ja Raahen Palvelukoti Oy:n kanssa alan ammattilaisille suunnatun koulutuksen aiheesta “Tyypin 2 diabetesta sairastavan kehitysvammaisen ja mielenterveyskuntoutujan hoito ja omahoidon tukeminen”.

Tule vahvistamaan omaa ja työyhteisösi osaamista tyypin 2 diabeteksesta ja löydä keinoja kehitysvammaisen ja mielenterveyskuntoutujan omahoidon tukemiseen. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Kehitysvammaisten Palvelusäätiön sekä mielenterveyskuntoutujien parissa työskentelevien kanssa.

Koulutuksen jälkeen

  • Ymmärrät tyypin 2 diabeteksen sairautena ja hoidon perusteet.
  • Ymmärrät ruokavalion perusteet ja liikkumisen merkityksen tyypin 2 diabeetikon omahoidossa.
  • Olet tutustunut diabeetikon omahoitovälineisiin.
  • Olet löytänyt keinoja tukea omahoidon toteutumista asiakkaasi/päämiehesi arjessa.

Menetelmät

Vuorovaikutteiset luennot, alustukset ja pienryhmätyöskentely.

Arviointi

Kurssin päättyessä osallistujat täyttävät kirjallisen arviointilomakkeen ja antavat suullisen palautteen. Arviointi kohdistuu koulutukseen kokonaisuutena sekä omaan oppimiseen.

Kouluttajat

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön asiantuntijat, mielenterveyskuntoutuksen asiantuntija, psykologi, diabeteshoitaja, lääkäri, ravitsemusterapeutti ja liikuntasuunnittelija.

Kartta


Lisätietoja