Asiakkaan itsemääräämisoikeus vanhus- ja kehitysvammatyössä

Koulutuspäivä auttaa jäsentämään, miten asiakkaan itsemääräämisoikeuden vahvistaminen vaikuttaa työn organisointiin, asiakkaan ja hänen läheistensä kohteluun sekä työntekijän identiteettiin.

Tavoitteena on jäsentää, miten asiakkaan itsemääräämisoikeuden vahvistaminen vaikuttaa työn organisointiin, asiakkaan ja hänen omaisensa kohteluun sekä työntekijän identiteettiin. Koulutus sisältää paljon esimerkkejä ja mahdollisuuden keskusteluun käytännön ratkaisuista.

Koulutuspäivä on sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan täydennyskoulutusta. Koulutuksen taustalla on elämänmyönteinen ja kaikkia osapuolia arvostava käsitys ihmisistä.

Koulutuksen sisältö

  • Itsemääräämisen haaste
  • Esimiehen vastuut tervehenkisessä työyhteisössä
  • Työntekijän ammattikäsitys
  • Vaativat ja tunteita herättävät asiakkaat/omaiset

Koulutuspäivän ohjelma

Kouluttajat

  • Petra Tiihonen, projektitoiminnan päällikkö, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
  • Pirkko Heiske, FK, työyhteisökouluttaja

Koulutuspäivän toteuttavat

Päijät-Hämeen kesäyliopisto ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Kartta


Lisätietoja