Kontaktuppgifter

Servicestiftelsen för personer med utvecklingsstörning
Pinninkatu 51, 33100 Tammerfors, Finland
tfn +358 (0)207 713 500 (växel)


Mer information