Förutsättningar för ett gott liv!

Servicestiftelsen för personer med utvecklingsstörning

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Servicestiftelsen för personer med utvecklingsstörning, är en riksomfattande serviceutvecklare och -producent. Vi går in för att finna individuella lösningar och skapa tjänster av hög kvalitet till stöd för personer med intellektuell funktionsnedsättning och personer som behöver särskilt stöd samt deras anhöriga.

Servicestiftelsen för personer med utvecklingsstörning grundades av De utvecklingsstördas stödförbund, en frivilligorganisation som arbetar för jämlikhet i samhället för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer.

Penningautomatföreningen (RAY) stöder vår verksamhet.

Vad är Servicestiftelsen för personer med utvecklingsstörning?

  • Vi främjar förutsättningarna för ett gott liv för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer genom att påverka beslutsfattande och lagstiftning. Vi utövar samhällspåverkan i samarbete med andra organisationer och aktörer.
  • Vi arbetar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska få leva individanpassat och få ett fullvärdigt medborgarskap. Vi genomför utvecklingsprojekt och anordnar utbildning.
  • Vi erbjuder familjer och personer med behov av särskilt stöd mångsidiga korttidsvårdtjänster i olika livssituationer och för olika behov. Vår korttidsvård avlastar föräldrarna och ger närståendevårdaren möjlighet till lediga dagar.
  • Vi skaffar bostäder åt unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning som vill leva ett självständigt liv. Vi låter bygga gruppboenden för personer som behöver särskilt stöd.