För mig

Servicestiftelsen för personer med utvecklingsstörning går in för att hitta individuella lösningar av hög kvalitet åt personer som behöver särskilt stöd på olika sätt och i olika livssituationer.

  • Vi arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska få möjlighet att leva ett liv som aktiva medborgare i sin närmiljö.
  • Vi vill informera om individanpassat tänkande och främja individanpassning i de utvecklingsstördas liv.
  • Vi strävar efter att förbättra de utvecklingsstördas möjligheter att göra egna val och få sin röst hörd i samhället.
  • Vi planerar och genomför utvecklingsprojekt samt anordnar olika typer av utbildning.

Utvecklingsarbete

En personlig assistent är någon som hjälper personer med grav funktionsnedsättning att klara vardagen i hemmet och utanför hemmet. Personlig assistens gör det möjligt att leva ett likvärdigt liv med andra.

Personlig budgetering är ett klientorienterat arbetssätt, som innebär planering av tjänster som man själv behöver. Inom personlig budgetering beslutar personen själv vad de pengar som kommunen beviljat ska användas till.

En expertgrupp består av personer med intellektuell funktionsnedsättning som deltar i utvecklingen av Servicestiftelsens verksamhet och service. För oss är det viktigt att man lyssnar till personer med funktionsnedsättning och att deras egna åsikter och erfarenheter beaktas vid planering av verksamheten.

Vi verkar i nära samarbete med de utvecklingsstörda och deras familjer, med kommunerna samt med riksomfattande och internationella aktörer.


Mer information