Boende

Servicestiftelsen för personer med utvecklingsstörning främjar individuellt boende genom att köpa och låta bygga bostäder för personer med särskilda behov.

Servicestiftelsen vill erbjuda olika alternativ till boende och bädda för att personer med utvecklingsstörning får bo och leva på ett individuellt sätt som passar dem.

  • Vi uppmuntrar till självständigt boende och erbjuder möjligheter till det.
  • Vi främjar de utvecklingsstördas möjligheter att bo och leva i sin närmiljö.
  • Vi följer utvecklingen på området och utvecklar nya modeller för boende.

Vi skaffar bostäder för unga och vuxna med utvecklingsstörning som vill leva självständigt. Vi köper bostäder i vanliga bostadsområden och hyr ut dem som stödbostäder. Tillsammans med den som ska flytta kartlägger vi hans/hennes behov och önskemål kring boendet och söker en lämplig lägenhet. Den boendes hemkommun tillhandahåller den stödservice som behövs för boendet.

Vi bygger gruppboenden för personer som behöver särskilt stöd. Våra boendeserviceenheter finns runt om i Finland. När vi planerar nya boendeenheter lyssnar vi på de nya invånarnas behov och önskemål.

Vi verkar i nära samarbete med de utvecklingsstörda och deras familjer, lokala anhörigorganisationer, kommuner och finansiärer.

Penningautomatföreningen (RAY) stöder anskaffningen av bostäder. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) finansierar byggandet av boendeserviceenheter.


Mer information