KVPS työnantajana

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö rekrytoi toimintojensa laajetessa palvelukseensa uutta, osaavaa ja ammattitaitoista henkilöstöä. Palvelusäätiö haluaa tarjota pitkäaikaisia työsuhteita ja huolehtia työntekijöidensä henkisen ja fyysisen työkyvyn ylläpidosta. Työnantajana se luo mahdollisuuksia uralla etenemiseen, elinikäiseen oppiminen ja oman osaamisen käyttämiseen.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä noudatetaan yksityisen sosiaalialan palveluyksiköitä koskevaa työehtosopimusta.

Työtämme ohjaavat Kehitysvammaisten Palvelusäätiön arvot, joiden perustana on kehitysvammaisen ihmisen ja hänen läheistensä kunnioitus.

Henkilöstöedut ja työhyvinvoinnin edistäminen

Työterveyshuolto

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön päätoimisella henkilöstöllä on oikeus maksuttomaan työterveyshuoltoon. Sen tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö sekä työntekijän terveyden ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta työuran eri vaiheissa.

Työterveyshuollon järjestää Suomen Terveystalo, joka on keskeinen yhteistyökumppanimme hyvän työterveyden ja -hyvinvoinnin kehittämisessä.

Työkykyä ylläpitävä toiminta

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön henkilöstöllä on mahdollisuus työkykyä ylläpitävään toimintaan. Tyky-toiminta voi olla yksilöllistä oman kunnon hoitamista tai työyhteisön yhteisiä virkistys- ja koulutustapahtumia.

Liikunta- ja kulttuurisetelit

Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä kaikilla vähintään kahdeksan kuukautta työsuhteessa olleilla on mahdollisuus saada liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Kulttuurisetelit ovat verovapaa henkilöstöetu. Ne on tarkoitettu henkilöstön kulttuurin ja liikunnan harrastamiseen ja sitä kautta työhyvinvoinnin tukemiseen.

Ylimääräiset vapaapäivät

Ylimääräiset vapaapäivät ovat osa Kehitysvammaisten Palvelusäätiön palkitsemisjärjestelmää, johon ovat oikeutettuja kaikki työsuhteessa olevat työntekijät. Vapaapäiviä kertyy niiltä kuukausilta, joilta työntekijä on oikeutettu vuosilomapäiviin, ja työntekijät saavat pitää vapaansa jokaisen viiden täyden työvuoden jälkeen.

Koulutus ja osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö huolehtii henkilöstönsä koulutuksesta, jotta tehtävien edellyttämä osaaminen tulee varmistetuksi. Osaamisen ylläpidosta ja kehittämisestä huolehditaan omien ja ulkopuolisten koulutusten ja erilaisten työkokousten avulla.

Kehityskeskustelut

Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä jokaisella työntekijällä on oikeus kehityskeskusteluun vuosittain. Kukin esimies käy kehityskeskustelun oman henkilöstönsä kanssa.

Työhyvinvoinnin kartoitukset

Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä työhyvinvointia kartoitetaan säännöllisesti joka toinen vuosi tehtävillä ilmapiiritutkimuksilla. Tulosten perusteella laaditaan toimenpiteitä työviihtyvyyden, henkilöstön hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen lisäämiseksi.

Henkilöstön tapaamiset

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö haluaa kuulla henkilöstöään ja toimia vuorovaikutuksessa sen kanssa. Yhteistoiminnan tarkoituksena on kehittää toimintaa sekä edistää työnantajan ja henkilöstön välistä vuoropuhelua. Henkilöstön edustajien tapaamisia järjestetään säännöllisesti, yhden tai kahden vuoden välein.

Vuosipäivät

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja KVPS Tukena Oy järjestävät vuosittain henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhteiset vuosipäivät. Vuosipäivät sisältävät yhteistä koulutusta ja vapaamuotoista yhdessäoloa.

Uuden työntekijän perehdyttäminen

Perehdyttämisen kautta uusi työntekijä oppii tuntemaan oman työympäristönsä ja oman työyhteisönsä tavoitteet, toiminnat ja tavat. Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä uskotaan, että onnistunut perehdytys edistää työntekijöiden työtyytyväisyyttä.

Savuton työpaikka

Edistämme asiakkaidemme ja henkilöstömme hyvinvointia. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on ollut savuton työpaikka 1.1.2014 alkaen.

Kuvia