Miten teema- ja harrastekursseille haetaan?

Teema- harrastekursseille voivat hakea eri puolilla Suomea asuvat lapset, nuoret ja aikuiset.

Hakuaika

Talvileirille tulee ilmoittautua 25.1.2019 ja kesäkursseille 18.3.2019 mennessä. Kurssit toteutuvat, jos mukaan on ilmoittautunut riittävä määrä osallistujia.

Ilmoittautuminen

Teema- ja harrastekursseille ilmoittaudutaan ensisijaisesti tämän sivun oikeassa reunassa olevilla ilmoittautumislomakkeilla.

Tarvittaessa voi myös käyttää tulostettavaa ilmoittautumislomaketta, joka postitetaan Kehitysvammaisten Palvelusäätiöön. Lomakkeen voi tulostaa tältä sivulta tai tilata Palvelusäätiöstä.

Korvausten hakeminen

Kurssit ovat ensisijaisesti ostopalvelutoimintaa kunnille ja kuntayhtymille. Hintaan sisältyvät täysihoito, ympärivuorokautinen huolenpito, ohjattu toiminta ja ryhmävakuutus.

Kustannuksiin kannattaa hakea maksusitoumusta kotikunnalta tai kuntayhtymältä. Tukea voi saada myös seurakunnan diakoniatyöltä, tai kurssin voi maksaa itse.

Maksusitoumus voi perustua

  • kehitysvamma-, vammaispalvelu- tai sosiaalihuoltolakiin
  • omaishoidon tuesta tai toimeentulotuesta annettuun lakiin.

Maksusitoumusta voi myös hakea

  • harkinnanvaraiseen perheen jaksamista tukevaan palveluun
  • omais- tai perhehoitajan vapaiden pitämiseen.

Maksusitoumuksen hakulomakkeen voi tulostaa tältä sivulta tai tilata Kehitysvammaisten Palvelusäätiöstä. Lomake palautetaan kotikunnan vammaispalveluista vastaavalle sosiaalityöntekijälle.


Lisätietoja