Miten ryhmälomitusta haetaan?

Maksusitoumus

Ryhmälomituksesta kiinnostuneiden perheiden tulee olla yhteydessä kotikuntansa kehitysvamma-, vammais- tai omaishoidon palveluihin ja hakea palvelun saamiseksi maksusitoumus. Hakemisessa voi käyttää Kehitysvammaisten Palvelusäätiön laatimaa maksusitoumuksen hakulomaketta*.

Asiakastietolomake

Perheen tulee täyttää asiakastietolomake ennen ensimmäistä ryhmälomitusjaksoa ja palauttaa se Kehitysvammaisten Palvelusäätiöön.

Ilmoittautumiset

Ilmoittautumiset tulee tehdä kuukautta ja peruutukset kahta viikkoa ennen ryhmälomitusjakson alkua. Mahdollisia vapaita paikkoja voi äkillisissä tilanteissa tiedustella ilmoittautumisajan jälkeen.

 

* Maksusitoumuksen hakulomakkeen ja asiakastietolomakkeen voi täyttää netissä. Tämä on mahdollista ainakin maksuttomalla Internet Explorer -selaimella.https://www.kvps.fi/images/tiedostot/Perheille/Asiakastietolomake_RP.doc