Puhevammaisten tulkkauspalvelu

Puhevammaisten tulkkauspalvelu on vaikeasti puhevammaisen ihmisen tukemista hänen ja hänen ympäristönsä välisessä vuorovaikutuksessa. Puhetulkki auttaa asiakasta ilmaisemaan itseään ja ymmärtämään muita.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö tuottaa tulkkauspalvelua puhevammaisille henkilöille. Toimimme KELA:n sopimuskumppanina. Muita asiakkaitamme ovat kuntien terveyskeskukset, sairaanhoitopiirit ja vakuutusyhtiöt.

Puhevammaisten tulkkauspalvelua voi saada vaikeasti puhevammainen henkilö, jolla on jonkinlainen keino kommunikoida. Tulkkauspalvelu perustuu lakiin vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista. Lain mukaan vammaiselle ihmiselle on järjestettävä palveluita ottaen huomioon hänen äidinkielensä. Tulkkauspalvelut on järjestettävä, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta niitä tarvitsee suoriutuakseen välttämättömistä toimistaan. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö toimii puhevammaisten tulkkien työnantajana. Uusia tulkkeja palkataan Kelan rekrytointipäätösten mukaisesti. Puhetulkeilta edellytetään puhevammaisten tulkin pätevyyttä.

Tulkin tehtäviin voi kuulua

  • asiakkaan viestin kääntämistä, tulkitsemista tai selventämistä keskustelukumppaneille
  • keskustelukumppanin viestin selventämistä asiakkaalle
  • kirjoitetun tekstin selventämistä asiakkaalle

Tulkkauspalvelua voi käyttää

  • työssä käymiseen
  • opiskeluun perusopintojen jälkeen
  • asiointiin
  • yhteiskunnalliseen osallistumiseen
  • harrastamiseen tai virkistykseen

Puhevammaisten tulkki on vaihtoehtoisen kommunikaation ammattilainen, jonka tehtävänä on tukea, tulkata ja tulkita asiakkaansa kommunikointia. Tulkki on vaitiolovelvollinen kaikesta siitä, mitä hän työssään kuulee.


Lisätietoja