Perhelomitus

Perhelomittaja tulee hoidettavan kotiin ja hoitaa erityistä tukea tarvitsevan perheenjäsenen lisäksi sisarukset.

Kotiin tuotava perhelomitus on lyhytaikaishoidon palvelua niille vanhemmille tai muille huoltajille, joiden erityistä tukea tarvitseva lapsi, nuori tai aikuinen hoidettava asuu kotona.

  • Perhelomittaja tulee hoidettavan kotiin ja hoitaa erityistä tukea tarvitsevan perheenjäsenen lisäksi sisarukset.
  • Perhelomitusta tehdään ympäri vuorokauden, ja perheen oma elämänrytmi pyritään säilyttämään.

Perhelomituksen tavoitteena on auttaa huoltajia jaksamaan tarjoamalla heille mahdollisuus levähtää päivittäisistä tehtävistään lähtemällä lomitusjakson ajaksi lomalle tai vapaalle kodin ulkopuolelle.

Palvelu on tarkoitettu kaikenikäisille ja -kokoisille perheille, ja sitä on saatavilla kaikkialla Suomessa. Lomitusta on mahdollista saada kahdeksasta tunnista useaan vuorokauteen.

Perhelomitus voi olla

  • omaishoitajalle kuuluvien lakisääteisen vapaapäivien lomitusta
  • muuta harkinnanvaraista lyhytaikaishoitoa.

Sosiaali- ja terveysministeriö tukee perhelomitusta veikkauksen tuotoilla. Avustusta voidaan käyttää harkinnanvaraiseen lyhytaikaishoitoon, mutta ei omaishoitajan vapaiden lomituksiin.


Lisätietoja