Perhehoito

Perhehoitaja hoitaa erityistä tukea tarvitsevia lapsia, nuoria ja aikuisia omassa kodissaan, jossa voi olla samanaikaisesti useita hoidettavia.

Perhehoito on asiakkaan hoidon, kasvatuksen tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä yksityiskodissa.

Tavoitteena on tarjota hoidettavalle hänen tarpeidensa mukainen yksilöllinen hoiva ja huolenpito.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön perhehoito on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville lapsille, nuorille ja aikuisille. Tarjoamme perhehoitoa ostopalveluna kunnille ja kuntayhtymille. Toiminta perustuu perhehoitolakiin.

Lyhytaikainen perhehoito

Lyhytaikainen perhehoito mahdollistaa

  • omaishoitajien lakisääteiset vapaapäivät
  • muun lyhytaikaisen huolenpidon, kuten vanhempien loman tai vapaan ajalle tarvittavan hoitoavun
  • lastensuojelullisista syistä tarvittavan lyhytaikaisen huolenpidon

Hoitojakso voi kestää yhtäjaksoisesti muutamasta tunnista useaan päivään.

Pitkäaikainen perhehoito

Pitkäaikainen perhehoito voi olla

  1. Avohuollon tukitoimi tai pitkäaikainen sijoitus lapselle tai nuorelle, joka tarvitsee hoitoa oman kodin ulkopuolella: Lapsi saattaa tarvita sellaista kokopäiväistä vanhemmuutta ja huolenpitoa, johon vanhempien elämäntilanne ja voimavarat eivät anna mahdollisuutta.
  2. Yksilöllinen asumisvaihtoehto aikuiselle: Kehitysvammainen aikuistuva nuori tai aikuinen voi hyötyä asumisessaan perheyhteisön tuesta.

Lisätietoja