Lyhytaikainen huolenpito

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön tavoitteena on luoda valtakunnallinen, monipuolinen ja joustava lyhytaikaisen huolenpidon palvelukokonaisuus, joka soveltuu perheiden erilaisiin tarpeisiin ja elämäntilanteisiin.

  • Tarjoamme kehitysvammaista perheenjäsentä hoitaville omaishoitajille, vanhemmille ja muille läheisille laadukkaita lyhytaikaisen huolenpidon palveluita lakisääteisten vapaapäivien ja lomien viettoon.
  • Palveluidemme ensisijaisena tarkoituksena on edistää kehitysvammaisen perheenjäsenen ja hänen läheistensä jaksamista ja hyvinvointia.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö toimii tiiviissä yhteistyössä perheiden, kuntien, muiden valtakunnallisten ja alueellisten toimijoiden sekä Stean kanssa. Tavoitteena on kehittää lyhytaikaista huolenpitoa luomalla asiakaslähtöisiä toimintamalleja kuntien käyttöön.


Lisätietoja