Ikäperhetoiminta

Ikäperhetoiminta tukee perheitä, joissa täysi-ikäinen kehitysvammainen tai erityistä tukea tarvitseva aikuinen asuu yhdessä ikääntyvien vanhempiensa kanssa.

Ikäperhetoiminnan muotoina ovat seminaarit, perhetapaamiset ja erilaiset perheiden elämänhallintaan liittyvät teemakurssit.

Toiminnan tavoitteet

Tavoitteena on vuoden kestävä yhteinen matka perheiden kanssa. Tapaamiset ovat kahden päivän mittaisia, ja vuoden aikana näitä tapaamisia on kolme kertaa. Tapaamisten aikana pohdimme, kuinka voimme tukea kehitysvammaista perheenjäsentä ja hänen läheisiään.

  • Tukea perheitä nykyisessä elämäntilanteessa
  • Jakaa tietoa ikääntyvien perheiden elämää helpottavista tukitoimista ja palveluista
  • Tukea perheenjäseniä erilaisin keinoin itsenäistymisprosessissa ja sitouttaa heidän lisäkseen mukaan myös yhteistyökumppanit
  • Rohkaista kehitysvammaista aikuista ja hänen läheisiään miettimään itsenäistymisen ja irtaantumisen teemoja sekä perheen tulevaisuutta
  • Ehkäistä ikäperheiden syrjäytymistä, tukea arjessa selviytymistä ja mahdollistaa vertaistuki

Vuonna 2017 toiminta-alueenamme on Uusimaa. Lue lisää ikäperhetapaamisista Tapahtumat-sivuilta ja hae mukaan toimintaan: Ikäperhetapaamiset 2017

Yhteistyö

Ikäperhetoimintaa kehitetään vuorovaikutuksessa kehitysvammaisten ihmisten ja heidän ikääntyvien vanhempiensa kanssa. Toimintaa toteutetaan kullakin alueella tiiviissä yhteistyössä perheiden ja heidän kotikuntiensa kanssa.

Lisäksi voimme toimia missä päin Suomea tahansa yhteistyössä kuntien tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Silloin räätälöimme toiminnan vastaamaan alueen ja yhteistyötahon tarpeita.


Lisätietoja