Opinnäytetyöt

Tällä sivulla on koottuna Kehitysvammaisten Palvelusäätiölle tehtyjä opinnäytetöitä. Lisäksi sivulla on sellaisia alan opiskelijoiden ja jatko-opiskelijoiden opinnäytetöitä, jotka aihepiiriltään sivuavat omaa toimintaamme.

Slow Dating: Hitaasti edeten, maltilla deittaillen

Slow Dating -menetelmän kehittäminen ja konseptointi kehitysvammaisten henkilöiden sosiaalisten suhteiden luomisen tueksi

Päivikki Koskinen, Kaisa Salo
Tampereen ammattikorkeakoulu 2019
Tutustu julkaisuun!

KVPS asiantuntijaryhmän kokemuksia osallisuudesta

Osallisuus ja merkityksellisyys Kehitysvammaisten Palvelusäätiön asiantuntijaryhmässä: Jäsenten kokemuksia

Emilia Immonen, Hilla Kaila
Tampereen ammattikorkeakoulu 2019
Tutustu julkaisuun!

Tuettu vapaaehtoistoiminta ystävätoiminnassa

Ystävyyden lähettiläs: Tuetun vapaaehtoistoimijan motiivit ja tuen tarpeet

Leea Eskelinen, Johanna Skantz
Tampereen ammattikorkeakoulu 2018
Tutustu julkaisuun

Omaan kotiin muuttamisesta vanhempien silmin

Kehitysvammaisen nuoren lapsuudenkodista omaan kotiin muuttaminen: vanhempien näkökulma

Tuula Koivisto, Veera Korpela
Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Terveystieteet, Hoitotiede 2018
Tutustu julkaisuun!

Palvelujen ja toiminnan kehittämistarpeista

Palvelujen ja toiminnan kehittämistarpeet erityistä tukea tarvitsevien lasten perheille

Katariina Kumlander
Hämeen ammattikorkeakoulu 2018
Tutustu julkaisuun!

Tulevaisuuden mahdollisuudet ja vertaistuki

Tietoa tulevaisuuden mahdollisuuksista, vertaistukea lähimarketista

Eveliina Huhtala
Tampereen ammattikorkeakoulu 2018
Tutustu julkaisuun!

Nuorten yhdenvertaisuus

Samanlaisia vai ollaanko? Erityistä tukea tarvitsevien ja erityistä tukea tarvitsemattomien nuorten yhdenvertaisuus

Nina Hirvonen
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2017
Tutustu julkaisuun!

Intti tutuksi -leirit

Erityistä tukea tarvitsevien osallistujien ja kansalaiskasvatuksen näkökulma

Helena Pietilä
Turun ammattikorkeakoulu 2016
Tutustu julkaisuun!

Sosiaalisen elämän ulottuvuudet (pdf 783 KB)

Sosiaaliset suhteet ja -verkostot kehitysvammaisen elämässä

Hanna Heikkilä
Turun yliopisto 2015
Tutustu julkaisuun klikkaamalla otsikkoa!

"Ihmisiähän mekin ollaan"

Kehitysvammaisen, oman elämänsä päämiehen, kohtaaminen terveydenhuollossa

Anni Aittokallio, Riikka Pukkila, Teija Reini
Tampereen ammattikorkeakoulu 2015
Tutustu julkaisuun!

"Mikään ei täs kehitysvammaisuudes oo niin vaikeeta kuin luopuminen!

Ikäperhetoiminnan vaikuttavuus toimintaan osallistuvien perheiden vanhempien kertomana

Hennaliisa Suomi
Turun ammattikorkekoulu 2014
Tutustu julkaisuun!

"Mä olen semmonen kun mä nyt oon. Ihan ihminen siinä kun sinä ja muutkin."

Sosiaalinen esteettömyys kehitysvammaisen kansalaisen kokemana

Sanna Piitulainen
Satakunnan ammattikorkeakoulu 2014
Tutustu julkaisuun!

Tuettu oppisopimuskoulutus

– erityisryhmille mahdollisuus työelämän yhdenvertaisuuteen

Marja Irjala
Tampereen yliopisto 2014
Tutustu julkaisuun!

"Saa olla pitkin ja poikin, mennä sinne ja tänne"

Toimijuus vanhemman muuttovalmennuksen jäsentäjänä

Anni Raunio
Tampereen ammattikorkeakoulu 2013
Tutustu julkaisuun!

Kauklahden asumisyksikön asukkaiden näkemyksiä

Asukkaiden näkemyksiä yksilöllisten toiveiden huomioimisesta ja toteutumisesta asumisyksikössä

Hanna Turpela
Humanistinen ammattikorkeakoulu 2013
Tutustu julkaisuun!