Aiemmat julkaisut

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön aiempia julkaisuja ja raportteja voi tulostaa tältä sivulta. Nämä julkaisut eivät ole tilattavissa, koska niiden painokset ovat loppuneet.

Oma suunta (pdf 4 MB)

Yksilökeskeisen suunnittelun kansio

Oma suunta -kansio on tarkoitettu yksilökeskeisen elämänsuunnittelun avuksi ja tueksi.

 • Toimitus: Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti (RAY 2008-2012)
 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2012

Tasokasta koulutusta ja kehittyvää asumista (pdf 3 MB)

Takka-hankkeen loppuraportti

Tasokasta koulutusta ja kehittyvää asumista -hankkeessa (2009-2011) kehitettiin kehitysvammaisten ihmisten asumispalveluiden laatua. Asumispalveluyksiköiden henkilökuntaa kouluttamalla pyrittiin vahvistamaan yksiköiden valmiutta asiakkaiden tarpeista ohjautuvan palvelun järjestämiseen.

 • Toimitus Petra Tiihonen
 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2012

Vertaistutkimus (pdf 2 MB)

Tutkimus kehitysvammaisten ihmisten ihmisoikeuksista

Vertaistutkimuksessa kehitysvammaiset ihmiset tutkivat, mitä mieltä toiset vammaiset ihmiset ovat heille tärkeistä asioista. Kehitysvammaisten Palvelusäätiön vertaistutkimusverkoston ensimmäisen tutkimusraportin aiheena ovat kehitysvammaisten ihmisten ihmisoikeudet ja niiden toteutuminen.

 • Toimitus KVPS:n vertaistutkimusverkosto
 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2011.
 • Järjestyksessään 1. julkaistu vertaistutkimusraportti

Yksi naapureista (pdf 5 MB)

Esimerkkejä kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisestä asumisesta

Tarinat kertovat onnistumisista omannäköisen elämän tavoittelussa ja toteuttamisessa. Ne kertovat myös siitä, miten laitoksesta muuttaminen voi tapahtua hyvin ja hallitusti. Kirja on suunnattu kehitysvammaisten ihmisten läheisille, alan ammattilaisille ja päätöksentekijöille.

 • Toimitus Anneli Puhakka/Kehitysvammaliitto
 • Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta, 2011.

Omaan kotiin (pdf 1 MB)

Muutto-opas sinulle

Selkokielinen muutto-opas on tarkoitettu kehitysvammaisille ihmisille, joille muutto omaan kotiin tai asumisryhmään on ajankohtainen asia. Omaan kotiin -kansion tehtävät auttavat muuttajaa tutustumaan itseensä ja elämäänsä. Kansio toimii apuvälineenä muuttajan tutustuessa uusiin ihmisiin. Kansio sisältää äänikirjan näkövammaisille muuttajille.

 •     Toimittaneet Tuula Puranen ja Katja Marjamäki
 •     Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2009

Muuttovalmennus (pdf 9 MB)

Opas itsenäistyvän kehitysvammaisen muuttajan vanhemmille

Muuttovalmennusopas on tarkoitettu niiden perheiden vanhemmille, joiden kehitysvammaisen perheenjäsenen muutto lapsuudenkodista on tulossa ajankohtaiseksi. Muuttoa ja siihen valmentautumista tarkastellaan erityisesti tilanteessa, jossa uusi koti sijaitsee ryhmä- tai palvelukodissa.

 • Toimitus Tuula Puranen
 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2007

Aktiivinen toimija

Näkökulmia tukea tarvitsevan aikuisen elinikäiseen oppimiseen

Aktiivinen toimija on artikkelikokoelma, joka pohtii ja selvittää tukea tarvitsevan aikuisen oppimista eri näkökulmista. Kirja on suunnattu erityisesti kehitysvammaisten ihmisten kanssa työtä tekeville, jotka voivat omalla työpanoksellaan mahdollistaa oppimista.

 • Toimitus Katja Marjamäki
 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2006

Osaan, opin ja osallistun (pdf 3 MB)

Kokemuksia Pohjois-Pohjanmaan päivätoiminnan alueellisesta kehittämisestä

Osaan, opin ja osallistun kertoo Pohjois-Pohjanmaan päivätoiminnan kolmivuotisesta kehittämishankkeesta (2003-2005) ja siitä saaduista hyvistä kokemuksista. Tavoitteena oli kehittää päivätoiminnan osaamista ja toimintamalleja alueellisen yhteistyön avulla.

 • Toimitus Taru Kaera
 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2006

Tähtiä arkeen (pdf 9 MB)

Käytäntöjä paljon tukea tarvitsevien ihmisten päivätoiminnasta

Tähtiä arkeen on arjen keittokirja, joka kokoaa yhteen eri puolilta Suomea koottuja käytännön ideoita ja menetelmiä paljon tukea tarvitsevien ihmisten hyväksi kokemasta päivän toiminnasta.

 • Toimitus Aarne Rajalahti
 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2004