Yhteistyökumppanit

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö toimii yhteistyössä alan järjestöjen, palveluntuottajien ja muiden toimijoiden kanssa. Se on aktiivisessa vuorovaikutuksessa niin valtakunnallisten, alueellisten kuin paikallistenkin toimijoiden kanssa sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

KVPS Tukena Oy on Kehitysvammaisten Palvelusäätiön perustama valtakunnallinen toimija, joka tarjoaa monipuolisia palveluita kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville ihmisille. Tukena tuottaa ja kehittää laadukkaita asumisen, tilapäishoidon ja päivä- ja työtoiminnan palveluita sekä henkilökohtaista apua alueellisen ja paikallisen kiinnostuksen mukaan koko maan kattavasti.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry on valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka perustehtävänä on kehitysvammaisten ihmisten ihmisarvon, perusoikeuksien ja yhteiskunnallisen tasa-arvon edistäminen sekä perheiden ja jäsenyhdistysten tukeminen. Kehitysvammaisten Tukiliitto on Kehitysvammaisten Palvelusäätiön perustajajärjestö. Tukiliiton jäsenet ovat kehitysvammaisia ihmisiä ja heidän perheitään.

Förbundet för personer med utvecklingsstörning eller annan intellektuell funktionsnedsättning on valtakunnallinen ruotsinkielisten kehitysvammaisten ja oppimis- ja kommunikointivaikeuksia omaavien lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän perheidensä edunvalvontajärjestö.

Me Itse ry on kehitysvammaisten ihmisten oma kansalaisjärjestö, joka puolustaa vammaisten ihmisten ihmisoikeuksia ja tukee heidän osallistumistaan yhteiskunnan toimintaan tasavertaisina kansalaisina.

Kehitysvammaliitto ry on yhteiskunnallinen vaikuttaja ja tietotaitokeskus, joka edistää kehitysvammaisten ja muiden oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevien ihmisten tasa-arvoa ja osallistumista yhteiskunnassa, kehittää palveluja sekä edistää alan tutkimusta. Kehitysvammaliiton jäsenet ovat kuntayhtymiä, kuntia, seurakuntia, rekisteröityjä yhdistyksiä ja säätiöitä. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on Kehitysvammaliiton jäsenyhteisö.

Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta on kehitysvamma-alan järjestöjen ja julkisten toimijoiden yhteistyöverkosto. Neuvottelukunta edistää YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen toimeenpanoa Suomessa ja tekee työtä asumiseen, työhön ja päivätoimintaan liittyvien palveluiden laadukkaan järjestämisen puolesta. Kehitysvammaisten Palvelusäätiön on yksi neuvottelukunnan aktiivisista toimijoista.

Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 190 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä useita kymmeniä muita yhteistyötahoja. SOSTE on yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa alan vaikuttaja ja asiantuntija, jonka tavoitteena on sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on SOSTE:n yhteistyöjäsen.

Suomen omaishoidon verkosto on omaishoidossa toimivien valtakunnallisten järjestöjen, säätiöiden ja yhteisöjen sekä alan tutkimuslaitosten yhdyselin, jonka tavoitteena on edistää omaishoidon kehittämistä ja eri tahojen yhteistyötä. Toimintamuotoina ovat yhteiskunnallinen vaikuttaminen, kotimainen ja kansainvälinen verkostoyhteistyö sekä omaishoitoa tukevien palvelujen kehittäminen. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on verkoston jäsenyhteisö.

European Association of Service Providers for Persons with Disabilities on vammaisalan palveluntuottajien eurooppalainen yhteistyöjärjestö. EASPD edustaa yli 10.000:tta sosiaalialan palveluita tuottavaa organisaatiota eri puolilta Eurooppaa. EASPD:n keskeisenä päämääränä on edistää YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen ja yhdenvertaisuuden toteuttamista laadukkaiden palvelujärjestelmien avulla. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on EASPD:n jäsenjärjestö ja Kirsi Konola yksi varapresidenteistä kaudella 2017–2020.

ASPA-säätiö edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia itsenäiseen asumiseen ja elämään. Aspalla on liki 1000 vuokra-asuntoa ympäri Suomen. Säätiön omistama Aspa Palvelut Oy tuottaa palveluja asumisessaan tukea tarvitseville. Asuntoa voivat hakea vammaiset ihmiset, pitkäaikaissairaat ja mielenterveyskuntoutujat. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on yksi ASPA:n perustajajärjestöistä.

Verneri-verkkopalvelu on kehitysvamma-alan valtakunnallinen tietopankki ja keskustelukanava kaikille kehitysvammaisuudesta kiinnostuneille. Sen tavoitteena on tukea kehitysvamma-alan erityisosaamista. Kohderyhmään kuuluvat kehitysvammaiset ihmiset, omaiset ja läheiset, alan työntekijät ja opiskelijat sekä lasta odottavat. Sivustosta vastaa Kehitysvammaliitto. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on yksi Vernerin jäsenorganisaatioista.

Vimmart – Yhdenvertaisen taiteen oppilaitos ry on taidekoulu, jossa musiikin opiskelu on mahdollista kaikille. Vimmart toimii tasa-arvoisen yhteiskunnan puolesta luoden oppilailleen mahdollisuuden toteuttaa itseään, oppia, esiintyä, kasvaa ja näyttää taitonsa. Taustaorganisaatioita ovat Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, OmaPolku ry, Setlementtiyhdistys Naapuri ry ja Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry. Vimmart Facebookissa