Visio ja strategia

Yhteinen visiomme suuntaa työtämme ja antaa sille merkityksen. Visiomme ja sitä toteuttavan strategiamme ovat henkilöstömme ja luottamushenkilömme yhdessä laatineet.

Kehitysvammaisen tai erityistä tukea tarvitsevan ihmisen osallisuus, hyvä elämä ja läheisten luottamus

 • Kehittämiemme palvelujen ja toimintamallien avulla kehitysvammainen ihminen voi elää omaehtoisesti elämäänsä.
 • Luomme kehitysvammaiselle ihmiselle kestävän ja turvallisen palvelusuhteen yhteistyössä hänen sekä hänen läheistensä ja kotikuntansa kanssa.
 • Läheiset voivat luottavaisin mielin antaa huolenpitovastuun asiantuntevalle henkilöstöllemme.
 • Tuemme mahdollisuutta elää aktiivisena kansalaisena omassa lähiyhteisössä.
 • Toimintamme perustuu avoimuuteen ja yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa.
 • Arvostamme ja ylläpidämme osaamistamme ja kykyämme uudistuksiin.
 • Työssämme on ilon ja välittämisen henki.

Palvelukulttuurimme tukee vision toteuttamista

 • Täysivaltainen palvelunkäyttäjä
 • Luottamuksellinen yhteistyö
 • Elämänlaatua tukeva ja toimintakykyä edistävä työote
 • Osaava ja luotettava henkilöstö ja oppiva työyhteisö
 • Osallistuva ja osallistava johtajuus
 • Laadukas toimintatapa
 • Uuden luominen ja kehittäminen.