Toiminnan rahoitus

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön toiminnan rahoitus koostuu useista lähteistä.

STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) tukee avustuksillaan järjestölähtöistä auttamistoimintaamme, perhelomitusta ja erilaisten kehittämishankkeiden toteuttamista. STEA avustaa myös tukiasuntojen hankintaa rahoitusosuudella, joka on enintään 50% asunnon hankintahinnasta. Omarahoitusosuuden katamme pankkilainoilla tai omilla varoilla.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää uudisrakentamiseen investointiavustuksia ja korkotukilainoja, joiden turvin rakennamme uusia ryhmämuotoisia asuntoja ja peruskorjaamme vanhoja. Investointiavustuksen suuruus on 40-50% rakennushankkeen kustannuksista. Omarahoitusosuuden katamme pankkilainoilla.

Kunnat maksavat niille tarjoamistamme lyhytaikaishoidon palveluista. Kuntatalouden kiristyminen on viime vuosina heijastunut monin tavoin perheiden saamiin palveluihin ja sitä kautta toimintaamme. Esimerkiksi lyhytaikaishoitopalveluista perheet maksavat entistä useammin itse.

Vuokratuotot koostuvat kehitysvammaisten ihmisten asunnoistaan meille suorittamista maksuista. Pidämme asuntojen vuokrat Kensaneläkelaitoksen sallimissa rajoissa, jotta asukkaamme saavat vuokraansa asumistukea.  

Lahjoitukset ovat meille tärkeitä ja tervetulleita. Erilaisia lahjoituksia voivat tehdä sekä yritykset että yksityiset ihmiset. Lue lisää lahjoitusmahdollisuuksista Tue toimintaamme -sivulta.