Lyhytaikainen huolenpito

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön tavoitteena on luoda valtakunnallinen, monipuolinen ja joustava lyhytaikaishoidon palvelukokonaisuus, joka soveltuu perheiden erilaisiin tarpeisiin ja elämäntilanteisiin.

  • Tarjoamme kehitysvammaista perheenjäsentä hoitaville omaishoitajille, vanhemmille ja muille läheisille laadukkaita lyhytaikaishoidon palveluita lakisääteisten vapaapäivien ja lomien viettoon.
  • Palveluidemme ensisijaisena tarkoituksena on edistää kehitysvammaisen perheenjäsenen ja hänen läheistensä jaksamista ja hyvinvointia.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö toimii tiiviissä yhteistyössä perheiden, kuntien, muiden valtakunnallisten ja alueellisten toimijoiden sekä Raha-automaattiyhdistyksen kanssa. Tavoitteena on kehittää lyhytaikaishoitopalveluita luomalla asiakaslähtöisiä toimintamalleja kuntien käyttöön.


Lisätietoja