Kehittämistoiminta

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kehittämistoiminta luo yksilökeskeisiä, laadukkaita ratkaisuja erityistä tukea tarvitsevan ihmisen ja hänen läheistensä erilaisiin tarpeisiin ja elämäntilanteisiin.

  • Olemme mukana edistämässä kehitysvammaisen ihmisen mahdollisuutta elää aktiivisena kansalaisena lähiyhteisössään.
  • Haluamme edistää ja tehdä tunnetuksi yksilökeskeistä ajattelutapaa kehitysvammaisten ihmisten elämässä.
  • Pyrimme lisäämään kehitysvammaisen ihmisen ja hänen läheistensä valinnanmahdollisuuksia ja oman äänen kuulemista yhteiskunnassa.
  • Koordinoimme kehittämishankkeita, tuemme työyhteisöjä ja järjestämme koulutuspäiviä ja seminaareja.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Kehittämistoiminta toimii tiiviissä yhteistyössä kehitysvammaisten ihmisten, perheiden, kuntien, valtakunnallisten ja kansainvälisten toimijoiden sekä STEAn kanssa.


Lisätietoja