Hallitus

Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä ylintä päätäntävaltaa käyttää hallitus, joka vastaa toiminnan keskeisistä linjauksista.

Hallitus koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja viidestä jäsenestä.

  • Hallituksen jäsenistä vähintään neljän tulee edustaa kehitysvammaisten ihmisten läheisiä, jotka tuovat asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon omaisjärjestötaustasta ja omakohtaisuudesta nousevan asiantuntemuksensa.
  • Hallituksen muut jäsenet ovat sosiaali- tai terveys- asiantuntijoita.

Kehitysvammaisten Tukiliiton liittohallitus valitsee hallitukseen kaksi jäsentä, joista toinen on Tukiliiton toiminnanjohtaja tai muu johtava toimihenkilö. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.