Asunnot

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön keskeisenä tavoitteena on edistää kehitysvammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien ihmisten yksilöllisen asumisen ja tuetun elämän mahdollisuuksia.

  • Hankimme asuntoja tuettuun asumiseen ja itsenäiseen elämään haluaville kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille.
  • Rakennutamme ryhmämuotoisia asuntoja erityistä tukea tarvitseville kehitysvammaisille aikuisille.
  • Kehitämme ja toteutamme uudenlaisia yksilöllisiä asumisen ja siihen tarvittavan tuen malleja.
  • Tuemme kehitysvammaisten ihmisten laitosasumisen hajauttamista.
  • Olemme mukana edistämässä kehitysvammaisen ihmisen mahdollisuutta elää aktiivisena kansalaisena lähiyhteisössään.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kiinteistötoimi tekee tiiviistä yhteistyötä kehitysvammaisten ihmisten, perheiden, kuntien, rakentajatahojen sekä Raha-automaattiyhdistyksen ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n kanssa.


Lisätietoja