Mikä KVPS?

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on omaisjärjestötaustainen, Kehitysvammaisten Tukiliiton vuonna 1992 perustama valtakunnallinen palveluiden kehittäjä ja tuottaja. Tavoitteemme on löytää yksilöllisiä ratkaisuja ja luoda laadukkaita palvelumalleja erityisiä tarpeita omaavien ihmisten ja heidän läheistensä tueksi.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön keskeisimmät toiminnat ovat vaikuttamistoiminta, lyhytaikaishoito, asuntojen hankinta ja rakennuttaminen sekä kehittämistoiminta.

Vaikuttamista

Teemme yhteiskunnallista vaikuttamistyötä yhteistyössä alan järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Pyrimme vaikuttamaan lainsäädäntöön ja edistämään kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä hyvän elämän edellytyksiä.

Lyhytaikaishoitoa

Tarjoamme monipuolisia lyhytaikaishoidon palveluita perheiden ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten erilaisiin tarpeisiin ja elämäntilanteisiin. Palvelumme tukevat vanhempien jaksamista ja mahdollistavat omaishoitajan vapaapäivät.

Asuntoja

Hankimme asuntoja tuettuun asumiseen ja itsenäiseen elämään haluaville kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille. Rakennutamme ryhmämuotoisia asuntoja yhteistyössä kuntien kanssa.

Kehittämistä ja koulutusta

Koordinoimme kehittämishankkeita ja järjestämme koulutusta. Keskeisenä tavoitteenamme on yksilölähtöisen ajattelutavan ja täysivaltaisen kansalaisuuden edistäminen kehitysvammaisten ihmisten elämässä.