Uuden rakentamishankkeen aloittaminen

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö rakennuttaa uusia ryhmämuotoisia KVPS-koteja yhteistyössä kuntien kanssa.

KVPS-kodit asuntoineen suunnitellaan paikallisten ja yksilöllisten tarpeiden mukaan. Rakentamishankkeiden perustana on alueellinen asumispalveluiden tarve.

Uudisrakennukset rahoitetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen myöntämällä investointiavustuksella ja korkotukilainalla. Toteutuksessa noudatetaan erityisryhmien avustuslakia.

Rakennutamme jatkuvasti uusia ryhmämuotoisia koteja eri puolille Suomea. Kaikki rakentamista koskevat aloitteet ovat tervetulleita.

Yhteydenotto on luontevinta tehdä Kehitysvammaisten Tukiliiton tukipiirin, paikallisen tukiyhdistyksen tai kunnan sosiaalityöntekijöiden toimesta. Usealla paikkakunnalla ajatus uudesta kodista on lähtenyt liikkeelle vanhempien aktiivisuudesta ja oman paikallisyhdistyksen yhteydenotosta.


Lisätietoja