Oman asunnon hankinta

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ostaa ja vuokraa asuntoja kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille. Oma koti tarjoaa mahdollisuuden itsenäistymiseen ja oman näköiseen elämään.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö vuokraa asuntoja itsenäiseen asumiseen haluaville, tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille. Ostamme asuntoja tavallisilta asuinalueilta ja vuokraamme niitä kehitysvammaisille ihmisille.

  • Rohkaisemme itsenäiseen asumiseen ja tarjoamme siihen mahdollisuuksia.
  • Edistämme kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksia asua ja elää omassa lähiyhteisössään.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on hankkinut asuntoja itsenäiseen asumiseen vuodesta 2007 lähtien. Asuntoja on kaikkiaan yli 400 eri puolilla Suomea. Asuntojen hankintaa tukee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Autamme mielellämme oman kodin löytämisessä. On tärkeää, että koti on asukkaan itsensä valitsema. Kodin tulee olla asukkaan tarpeitten ja toiveitten mukainen. Tuemme muuttovaiheessa ja opastamme itsenäisen asumisen alkuun.

Kotikunta huolehtii asukkaan tarvitsemien asumisen tukipalveluiden järjestämisestä. Tukea asumiseen voi saada esimerkiksi henkilökohtaiselta avustajalta tai läheisestä ryhmäkodista.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön saaman palautteen mukaan

  • Vuokralaisemme arvostavat omaa kotiaan, itsemääräämisoikeuttaan ja tasavertaisen kansalaisen asemaa.
  • Kunnat ovat erityisen tyytyväisiä siihen, että itsenäisesti tai tuetusti selviytyvät kehitysvammaiset ihmiset ovat saaneet oman kodin Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kautta, mikä on helpottanut kuntien asuntotilannetta.

Lisätietoja