Miten vertaistutkimusta tehdään?

Vertaistutkijat osallistuvat tutkimuksen toteutuksen kaikkiin vaiheisiin:

  • Tutkijat valitsevat yhdessä tutkimuksensa aiheen.
  • Tutkijat laativat itse tutkimussuunnitelman ja haastatteluiden kysymykset.
  • Tutkijat keräävät aineiston tutkimukseen haastattelemalla ihmisiä.
  • He voivat haastatella esimerkiksi kehitysvammaisia ystäviään, työtovereitaan tai tuttaviaan.
  • Tutkijat kokoavat tulokset ja tekevät johtopäätökset.
  • Tutkijat osallistuvat tutkimustulosten julkaisemiseen.

Vertaistutkijat valitsevat itselleen tukihenkilön, joka auttaa tutkimushankkeen eri vaiheissa.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö kouluttaa vertaistutkijat ja heidän tukihenkilönsä tehtäviinsä. Tutkimuksen tekemistä opiskellaan yhdessä tutkimustyöpajoissa.