Projektitoiminta

Projektit ja kokeilemalla kehittäminen ovat tärkeä osa Kehitysvammaisten Palvelusäätiön toimintaa ja kehittämistoiminnan kokonaisuutta.

Parhaimmillaan projektit tuottavat vakiintunutta toimintaa ja palveluita, jotka on kehitetty yhteistyössä kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä sekä yhteistyökumppaneiden kanssa.

  • Esimerkiksi tilapäishoitokotien toiminta on saanut alkunsa Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamasta projektista.

Projektien kautta voidaan myös tuottaa ja jakaa uutta tietoa, vaikuttaa asenteisiin sekä kehittää kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen uudenlaisia tapoja olla vaikuttamassa omaan elämäänsä ja palveluihinsa.

Projektien aikana tuotetut julkaisut ja muut materiaalit löytyvät kotisivujemme materiaalipankista.

Projektitoimintamme kehittyy jatkuvasti ja teemme mielellämme yhteistyötä kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä, järjestöjen, kuntatoimijoiden tai yritysten kanssa.
Onko sinulla ehdotus tai idea projektiksi, joka meidän pitäisi toteuttaa? Ota yhteyttä!


Lisätietoja