Pähkinänsärkijät-verkosto

Verkoston teemoja ovat vanhemmuuden ja parisuhteen tuki, eroperhetyö ja väkivaltatyö erityistä tukea tarvitsevien lasten perheissä.

Pähkinänsärkijät-verkosto on syntynyt järjestöalan toimijoiden kohtaamisissa yhteisestä huolesta erityislapsiperheiden tilanteesta. Matkan varrella verkoston jäsenten määrä on kasvanut ja kasvaa edelleen.

Verkoston toiminta mahdollistaa sen, että eri toimijat ovat tietoisia toinen toisensa toiminnasta yli sektorirajojen ja näin kykenevät ohjaamaan perheitä entistä paremmin palvelujen ja tuen piiriin. Verkostotyö mahdollistaa osaamisen, asiantuntemuksen ja kokemusten jakamisen sekä uusien toimintamallien kehittämisen. Perheiden tulee saada tarvitsemaansa tukea. Vaikuttamistyö ja ammattilaisten osaamisen vahvistaminen ovat yksi verkoston keinoista tukea tämän tavoitteen toteutumista.

Pähkinänsärkijät järjesti vuoden 2018 alussa Parisuhdesoppaa ja keittoa kaikenlaisille perheille -illan erityislapsiperheille ja vuoden 2018 lopussa ammattilaisille vertaisoppimisen päivän Kohtaamisen eväitä ja reseptejä. Vertaisoppimisen päivän puheenvuoroja löytyy tapahtuman verkkosivuilta. 

Kesän kynnyksellä 2018 verkosto toteutti erityislapsiperheiden vanhemmille kyselyn parisuhteesta ja vanhemmuudesta. Kysely selvitti vanhempien pelkoja, huolia, kuormittavia tilanteita, voimavaroja, selviytymistä ja eron jälkeistä vanhemmuutta. Kyselyyn vastasi 324 erityistä tukea tarvitsevan lapsen vanhempaa.

Verkoston toimintaa ohjaavat teemat

• Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki perheissä, joissa erityistä tukea tarvitseva perheenjäsen (lapsi tai nuori)

• Eroperhetyö

• Väkivaltatyö

Verkosto kokoontuu 2 kertaa vuodessa, syksyisin ja keväisin. Tapaamiset toteutetaan vuoroin Helsingissä ja Tampereella. Vuoden 2020 teema on Turvallinen perhe-elämä. Seuraava tapaaminen on 6.2.2020 Parisuhdekeskus Kataja ry:n tiloissa. Syksyn 2020 päivämäärä Tampereen Tulppaanitalolla täsmentyy myöhemmin.

 

Pähkinänsärkijät-verkoston jäsenet

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

KVPS on omaisjärjestötaustainen, Kehitysvammaisten Tukiliiton vuonna 1992 perustama valtakunnallinen palveluiden kehittäjä ja tuottaja. Tavoitteemme on löytää yksilöllisiä ratkaisuja ja luoda laadukkaita palvelumalleja erityisiä tarpeita omaavien ihmisten ja heidän läheistensä tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiön keskeisimmät toiminnat ovat vaikuttamistoiminta, lyhytaikainen huolenpito, asuntojen hankinta ja rakennuttaminen sekä kehittämistoiminta.

Ensi- ja turvakotien liitto

Ensi- ja turvakotien liiton Ero lapsiperheessä -työ tarjoaa monipuolista tukea eroa pohtiville ja eroon päätyville vanhemmille. Jäsenyhdistykset toteuttavat maksutta mm. yksilö- ja paritapaamisia, vertaistukiryhmiä sekä infoiltoja. Lapsille ja nuorille on omia erovertaistukiryhmiä ja mahdollisuus yksilötapaamisiin ammattilaisen kanssa.
Apua eroon -chat tarjoaa kahdenkeskisen keskustelun mahdollisuuden useita kertoja viikossa nimettömästi verkossa sekä vanhemmille että läheisille. Lisätietoa erosta aikuisen, lapsen ja nuoren näkökulmista sekä oman paikkauntasi eropalvelut löydät kätevästi apuaeroon.fi sivustolta.

Tampereen ensi- ja turvakoti ry

Tampereen ensi- ja turvakoti ry on lapsiperheiden parhaaksi toimiva yhdistys, jolla on sekä kansalaistoimintaa että palvelutuotantoa.

Parisuhdekeskus Kataja

Parisuhdekeskus Kataja ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton parisuhdetyön asiantuntija- ja kansalaisjärjestö. Parisuhdekeskus Kataja tarjoaa tietoa, luentoja, kursseja, neuvontaa ja ammattilaisten koulutuksia.

Leijonaemot ry

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on edistää vertaistukitoimintaa erityislasten vanhempien kesken sekä vuorovaikutusta erityislasten vanhempien ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatuksen ammattilaisten välillä. Lisäksi yhdistys tukee erityislasten vanhempien jaksamista ja hyvinvointia.

ViaDia ry

ViaDia ry on valtakunnallinen diakoniatyön järjestö, joka tekee työtä 33 paikallisyhdistyksen kautta aineellisen, henkisen ja hengellisen eriarvoisuuden lievittämiseksi Suomessa.

Tampereen evankelisluterilainen seurakunta

Kirkko Tampereella on toimintaa ja yhteisöllisyyttä sekä tukea ja apua. Seurakunta koostuu musiikista, kerhoista, pienryhmistä, messuista, tapahtumista, leireistä ja retkistä sekä kivoista kavereista, turvallisista aikuisista ja monesta muusta mukavasta. Tärkeintä on yhdessä oleminen.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Tukiliitto on valtakunnallinen jäsenyhdistystensä muodostama ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö. Tukiliiton kohderyhmään kuuluvat apua ja tukea asioiden ymmärtämiseen, oppimiseen ja arjen toimintoihin tarvitsevat ennen aikuisikää vammautuneet henkilöt sekä heidän perheensä ja muut läheisensä.

SOS-Lapsikylä

SOS-Lapsikylä on lastensuojelun ja lapsiperheiden varhaisen tuen asiantuntija ja palvelujärjestelmän uudistaja. Se tekee jatkuvaa työtä haavoittavissa oloissa kasvavien lasten hyväksi Suomessa ja maailmalla.

Setlementti Tampere

Setlementti Tampere on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. Toiminnan ydintä on sosiaalinen työ, joka tukee ihmisten arkea ja kutsuu heitä yhteiseen kanssakäymiseen.

Nuori kirkko ry

Nuori kirkko ry on evankelisluterilaisen kirkon lasten, nuorten ja perheiden parissa tehtävän työn palvelujärjestö. Kehitämme seurakunnissa tapahtuvaa kasvatus- ja perhetyön toimintaa, tuotamme materiaaleja ja täydennyskoulutamme henkilökuntaa. Teemme vahvaa yhteistyötä myös muiden järjestöjen ja yhteiskunnan toimijoiden kanssa - näkymme on vaikuttaa lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvän elämän edellytyksiin kirkossa ja yhteiskunnassa. Tässä verkostossa olemme mukana erityisesti perheiden, vanhemmuuden tuen, parisuhteen ja eroauttamisen näkökulmista.

Lasten omaishoitajat ry

Lasten omaishoitajat ry on valtakunnallinen yhdistys, joka on perustettu 2017. Perustamisen taustalla on tarve saada nostettua lasten omaishoitajina toimivien ääntä enemmän kuuluviin. Yhdistys haluaa olla osaltaan jakamassa tietoisuutta, toimia edunvalvojana ja suunnitella hankkeita, jotka edesauttavat lasten omaishoitajien osallistumista yhteiskunnan eri tasoilla. Yhdistys on Omaishoitajaliiton jäsenyhdistys.

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on vaikuttamistoimintaan ja perheiden tukitoimintaan keskittynyt 45-vuotias lastensuojelujärjestö.  Liitto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. YK:n lapsen oikeuksien sopimus on  toiminnan perusta. Tavoitteena on parantaa yhden vanhemman perheiden sosiaalista, taloudellista ja lainsäädännöllistä asemaa. Visiona on, että nämä perheet voivat elää taloudellisesti turvatuissa oloissa tyydyttävää, monipuolista elämää joutumatta kohtaamaan syyllistämistä, epätasa-arvoa tai loukkaavaa kohtelua. Liitto edistää yhden vanhemman perheiden verkostoitumista ja vapaaehtoista vertaistukityötä. Veikkaus ja Opintotoiminnan Keskusliitto rahoittavat liiton toimintaa. Liitolla oli kahdeksan työntekijää ja neljä toimistoa. Jäsenyhdistysten toiminnassa on ollut mukana noin 150 vapaaehtoista, jotka tekivät 17 henkilötyövuotta vapaaehtoistyötä vuonna 2017. Yhden vanhemman perheissä on suuri erityistarpeisten lasten osuus.

 

Mikäli olet kiinnostunut yhteistyöstä Pähkinänsärkijät-verkoston kanssa tai haluaisit liittyä verkostoon, ole meihin yhteydessä!


Lisätietoja