Päättyneet projektit

Kehittämishankkeemme tukevat kehitysvammaisten ihmisten yksilöllistä elämää ja aktiivista kansalaisuutta. Tällä sivulla kerromme viime vuosina päättyneiden projektiemme tavoitteista, toimintatavoista ja tuotoksista sekä toiminnan vaikuttavuudesta.

Yksi naapureista – Laitosasumisen lakkautus Suomessa (2012–2014)

Yksi naapureista –hankkeen lähtökohtana oli ajatus, että kukaan ei ole liian vaikeavammainen asumaan omassa kodissaan.  

Kipinöitä (20122014)

Unelmoimme yhteiskunnasta, jossa jokainen voi löytää roolinsa omasta yhteisöstään ja valjastaa voimavaransa lähiyhteisönsä käyttöön. Tuimme kehitysvammaisten ihmisten osallisuutta omassa lähiyhteisössään.

Tiedän mitä tahdon! – Henkilökohtaisen budjetoinnin kehittäminen (2010–2013)

Tiedän mitä tahdon! -hankkeen tavoitteena oli kokeilla ja kehittää henkilökohtaista budjetointia yhteistyössä kuntien, vammaisten ihmisten ja heidän läheistensä kanssa.

Make the Connection (20112013)

Projektin päämääränä oli tutustua mahdollisimman moneen erilaiseen kommunikaatiokeinoon ja -välineeseen, joita käytetään tai jotka on kehitetty tukemaan kehitysvammaisten henkilöiden kommunikaatiota.

Asumisen yksilölliset tukimallit (2008–2012)

Hankkeemme edisti kehitysvammaisten ihmisten yksilöllisiä asumisen ja elämisen edellytyksiä kehittämällä uudenlaisia, olemassa olevia palveluita täydentäviä ratkaisuja ja alueellisia palvelumalleja kehitysvammaisten ihmisten asumiseen.

Journey to Belonging (2011–2012)

Journey to Belonging -projektissa jaettiin tietoa viiden eri maan välillä kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä tukemisesta elämän eri muutosvaiheissa.

Tasokasta koulutusta ja kehittyvää asumista (2009–2011)

Tasokasta koulutusta ja kehittyvää asumista -hankkeessa kehitettiin kehitysvammaisten ihmisten saamien asumispalveluiden laatua.


Lisätietoja