Yksi yhteinen lapsuus (2019-2021)

Yksi yhteinen lapsuus -hankkeen tavoitteena on tukea lasten ja perheiden osallisuutta omassa lähiyhteisössään.

Yksi yhteinen lapsuus -hankkeen tavoitteena on lähiyhteisö, jossa ketään ei suljeta ulkopuolelle. Hankkeessa keskitytään lasten ja perheiden osallisuuden tukemiseen kolmen eri teeman kautta:

  1. Lähiyhteisö lähemmäksi -teemassa etsimme vapaa-ajanviettomahdollisuuksia lapsen ja perheen omasta lähiyhteisöstä ja tuemme yhteisöjä ottamaan toimintaansa mukaan erityistä tukea tarvitsevia lapsia.
  2. Osallistamisesta osallisuuteen -teemassa keskitymme lasten sosiaalisen osallisuuden ja yhdenvertaisten toimintamahdollisuuksien kehittämistä koulussa ja kouluyhteisössä.
  3. Telmimisvartilla tarkoitamme telmimiskulttuurin kehittämistä kouluympäristöön sopivaksi. Telmimällä[1] lapset purkavat ylimääräistä energiaa ja luovat kaverisuhteita.

Työskentelyä sekä rakenne- että käyttäjätasolla

Hankkeen toiminta-ajatus perustuu yhdessä kehittämiseen. Lapset toimivat keskeisinä kehittäjäkumppaneinamme.

Työskentelemme hankkeen aikana kahdella tasolla:

Käyttäjätasolla ääneen pääsevät lapset ja lasten kanssa työskentelevät aikuiset. Rakennetasolla työskentelyn tavoitteena on mahdollistaa muutoksia rakenteisiin.

Hanke toteutetaan Etelä-Karjalan alueella ja sitä rahoittaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.


Lisätietoja