Loiste (2017–2020)

LOISTE-hankkeessa kehitetään palveluita ja tukimalleja koko perheyhteisön voimavarojen vahvistamiseksi.

Hankkeessa tuetaan perheitä, joissa lapsella / lapsilla on nepsykirjoa (mm. ADHD, ADD, Asperger, Autismi, Tourette). Näissä perheissä arki voi olla kuormittavaa ja voimavarat hyvin vähissä. Nykyinen palvelujärjestelmä ei vielä nykyisellään pysty vastaamaan perheiden tuen tarpeisiin.

Tavoitteenamme on tukea perheitä ja vahvistaa heidän tulevaisuuden uskoaan, voimavarojaan sekä hyvinvointiaan. Perheille tarvitaan uudenlaisia tuen muotoja ja haluamme ottaa heidät mukaan suunnitteluun. Tavoitteenamme on myös vahvistaa palveluiden pitkäjänteistä suunnittelua moniammatillisen yhteistyön voimin.

Hankkeessa kehitetään perhelähtöistä ja vahvuusperustaista valmennusmallia. LOISTE-malli pohjautuu ratkaisukeskeiselle ajattelu- ja toimintatavalle sekä positiivisen psykologian ja pedagogiikan ajatuksille. Olennaista on nostaa perhe oman elämänsä suunnittelun ja toteuttamisen keskiöön ja vahvistaa eri toimijoiden yhteistyötä perheiden tukemiseksi.

LOISTE-vahvuusvalmennusmalli tulee sanoista:
L = lahjakkuudet, vahvuudet, voimavarat
O = osallisuus omassa elämässä ja yhteisössä
I = itsetunto, positiivinen minäkuva
S = synergia – kumppanuudet ja yhteistyö
T = tuen tarpeet ja meille paras tuki
E = eteenpäin elämässä – tulevaisuuden suunnittelu

Hankkeen toiminnan tavoitteet

• Vahvistaa perheiden itsetuntoa, tulevaisuudenuskoa sekä hyvinvointia.
• Vahvistaa ja monipuolistaa perheiden saamaa virallista ja epävirallista tukea.
• Antaa perheille mahdollisuus omien palveluidensa ja tulevaisuutensa suunnitteluun.
• Vahvistaa palvelujen suunnittelua sekä moniammatillista yhteistyötä.
• Luoda ja juurruttaa LOISTE -vahvuusvalmennusmalli.

Mitä hankkeessa tapahtuu tällä hetkellä?

Perheille:

  • Tapaamme perheitä Torniossa Peräpohjolan opistolla vuoden 2019 aikana viiden viikonlopun ajan. Tapaamisissa on omat ohjelmat niin vanhemmille kuin lapsillekin, rento oleilu mukaan lukien. Perheiden kanssa pohdimme mm. koko perheen vahvuuksia, perheen tarvitsemaa tukea sekä osallisuuden merkitystä. HUOM! Osallistujamäärä on täynnä. 
  • Tapaamme perheitä Kemissä viisi kertaa iltaisin vuoden 2019 aikana. Päivällisen jälkeen, lapset ja vanhemmat jakaantuvat omiin ryhmiinsä. Vanhempien kanssa käymme läpi LOISTE-mallin mukaisia teemoja. Jos teidän perhe asuu Kemissä ja haluatte mukaan tapaamisiin, ole rohkeasti yhteydessä. 
  • Järjestämme syksyllä viisi chat-iltaa perheille. Voit liittyä keskusteluun mukaan mistä päin Suomea tahansa. Chatit järjestetään seuraavasti: ma 9.9. klo 18-19.30, ma 30.9. klo 19.30-21, ma 21.10. klo 18-19.30, ma 11.11. klo 19.30-21 sekä ma 9.12. klo 18-19.30. Chatissa voit rohkeasti kysyä mieltä painavista asioista nepsyteemoihin liittyen.

Ammattilaisille:

  • Olemme olleet kouluttamassa monissa paikoissa, esim. vammaispalvelut, ammattikorkeakoulut, ammattiopistot ja seminaarit. Jos kaipaat koulutusta tai vastaavaa nepsyaiheisiin liittyen, ole rohkeasti yhteydessä Maisa Kosolaan. 
  • Järjestämme Loistava oppilas -seminaarin Torniossa 3.9. Lisätietoa KVPS:n tapahtumat sivulla. 

 

Yhteistyökumppaneitamme ovat ADHD-liitto, Autismi- ja Aspergerliitto sekä Kehitysvammaisten Tukiliitto. Loiste-hanke toteutetaan Sosiaali- ja terveysministeriön tuella Veikkauksen tuotoista. Loiste-hanke kuuluu STEA:n Kaikille eväät elämään -avustusohjelmaan. 

Kuvia


Lisätietoja