Loiste (2017–2020)

LOISTE-hankkeessa kehitetään palveluita ja tukimalleja koko perheyhteisön voimavarojen vahvistamiseksi.

LOISTE-hanke antaa perheille mahdollisuuksia loistaa. Hankkeessa tuetaan lapsiperheitä, joissa lapsella on jokin neuropsykiatrinen häiriö tai sellaisen piirteitä, ja jotka ovat suuressa riskissä
uupua ja syrjäytyä yhteisöistä. Näissä perheissä arki on erittäin kuormittavaa, eikä palvelujärjestelmä vielä nykyisellään pysty vastaamaan perheiden tuen tarpeisiin.
Arkea kuormittavat lukuisat asiat, kuten lapsen käytöshäiriöt ja aggressiot, jatkuva valvonnan tarve, verkostojen puuttuminen ja lähipiirin sekä ammattilaisten ymmärtämättömyys nepsy-häiriöistä. Tuen piiriin pääseminen voi olla haastavaa. Lisäksi perheet kärsivät usein sosiaalisesta eristyneisyydestä.

Perheet kokevat tarvitsevansa koko perheyhteisön voimavaroja tukevia palveluita ja tukimalleja

LOISTE-hanketta tarvitaan perhelähtöisen ja vahvuusperustaisen valmennusmallin (LOISTE) luomiseksi. Perinteinen ongelmalähtöinen näkemys tukea tarvitsevasta henkilöstä perheineen toimii negatiivisuuden kehällä itseään vahvistaen ja voimavaroja kuluttaen. Nepsyhäiriöitä omaavien henkilöiden ja heidän perheidensä kohdalla olisi tuen tarpeiden ohella erityisen tärkeää tunnistaa varhaisessa vaiheessa myös vahvuuksia ja voimavaroja.

LOISTE-malli pohjautuu ratkaisukeskeiselle ajattelu- ja toimintatavalle sekä positiivisen psykologian ja pedagogiikan ajatuksille. Olennaista on nostaa perhe oman elämänsä suunnittelun ja toteuttamisen keskiöön ja vahvistaa eri toimijoiden (vammaispalvelu, perheneuvola, lastensuojelu, koulu, päiväkoti, 3.sektori jne.) yhteistyötä perheiden tukemiseksi.

Hankkeen toiminnan tavoitteet

1. Vahvistaa kohderyhmän perheiden itsetuntoa, tulevaisuudenuskoa ja koko perheen hyvinvointia.
2. Vahvistaa ja monipuolistaa kohderyhmän perheiden saamaa virallista ja epävirallista tukea.
3. Antaa perheille valtaa ja tukea omien palveluidensa ja tulevaisuutensa suunnitteluun.
4. Vahvistaa palveluiden pitkäjänteistä ja tulevaisuuteen suuntautuvaa suunnittelua ja moniammatillista yhteistyötä, eritysesti vammaispalvelujen ja lastensuojelun yhteistyötä.
5. Luoda ja juurruttaa valtakunnallinen perhekeskeinen vahvuusvalmennusmalli LOISTE, joka perustuu olemassa oleviin hyviin toimintamalleihin ja työvälineisiin

LOISTE-vahvuusvalmennusmalli tulee sanoista:
L = lahjakkuudet, vahvuudet, voimavarat
O = osallisuus omassa elämässä ja yhteisössä
I = itsetunto, positiivinen minäkuva
S = synergia – kumppanuudet ja yhteistyö
T = tuen tarpeet ja meille paras tuki
E = eteenpäin elämässä – tulevaisuuden suunnittelu

Yhteistyökumppaneitamme ovat ADHD-liitto, Autismi- ja Aspergerliitto sekä Kehitysvammaisten Tukiliitto. Loiste-hanke toteutetaan Sosiaali- ja terveysministeriön tuella Veikkauksen tuotoista. Loiste-hanke kuuluu STEA:n Kaikille eväät elämään -avustusohjelmaan. 

Kuvia


Lisätietoja