Jotta kukaan ei jäisi yksin (2017-2019)

Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on vähentää kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten yksinäisyyttä.

Yksinäisyys on epämiellyttävää ja ahdistavaa. Se vaikuttaa merkittävästi ihmisen hyvinvointiin. Syitä yksinäisyyteen on monenlaisia ja kenestä tahansa voi tulla yksinäinen. Vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten yksinäisyys ei ole pelkästään yksilön ominaisuus, vaan myös osaksi yhteiskunnan rakenteiden tuottamaa. Yksinäisyyttä voi vähentää niin, että puretaan esteitä kohtaamisten tieltä ja vahvistetaan ihmisten osallisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa sosiaalisissa verkostoissa.

Jotta kukaan ei jäisi yksin -hankkeen tavoitteena on auttaa ymmärtämään yksinäisyyttä ja herättää ihmiset tekemään pieniä arjen tekoja yksinäisyyden vähentämiseksi. Kolmen vuoden aikana hankkeessa kehitetään pysyviä verkostoja ja vapaaehtoistyön muotoja, joilla mahdollistetaan vapaamuotoista sosiaalista toimintaa. Samalla tuetaan muun muassa vammaispalveluiden, asumisyksiköiden ja nuorisotoimen työntekijöiden valmiuksia yksinäisyyden torjumisessa.

Hankkeessa toteutetaan Ystäväkampanja, joka muodostuu useita paikkakuntia kattavasta valtakunnallisesta kiertueesta. Kiertueen tavoitteena on muun muassa kannustaa vapaaehtoisia henkilöitä toimimaan Ystävyyden lähettiläinä. He voivat osoittaa pienilläkin teoilla myönteistä huomiota ja ystävällisyyttä myös vaikeammin vammaisten ihmisten parissa. Hankkeen aikana julkaistaan tarinoita ystävyydestä ja esimerkkejä ja välineitä tavoista, joilla jokainen voi torjua yksinäisyyttä omassa lähipiirissään. Paikalliset toimijat muodostavat hankkeen aikana valtakunnallisen verkoston. Verkosto edistää tapoja torjua yksinäisyyttä.

Toiminnan ensisijaisena kohderyhmänä ovat yksinäisyyttä tai yksinäisyyden uhkaa kokevat kehitysvammaiset, autismikirjon ja muut erityistä tukea tarvitsevat ihmiset. Kehitysvammaisilla ja autismikirjon ihmisillä on yleensä enemmän haasteita löytää ystäviä ja seurustelukumppaneita kuin muilla ihmisillä.

Jotta kukaan ei jäisi yksin -hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Sexpo-säätiö ja Autismisäätiö.

Jotta kukaan ei jäisi yksin -hanketta voit seurata www.facebook.com/jottakukaan ja www.instagram.com/jottakukaan.  

Kerro kokemuksiasi yksinäisyydestä!

Jotta kukaan ei jäisi yksin -hankkeessa keräämme kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten ajatuksia, tuntemuksia ja kokemuksia yksinäisyydestä. Jokainen kokee yksinäisyyden omalla tavallaan. Yksin oleminen ei ole paha asia, mutta yksinäisyys on. Miksi ihmiset kokevat yksinäisyyden eri tavoin? Koetko sinä yksinäisyyttä? Miten yksinäisyyttä voidaan vähentää? On hyvä, että yksinäisyydestä puhutaan, sillä se koskettaa monia ihmisiä.

Jotta kukaan ei jäisi yksin -hanke haastaa kaikkia toimimaan yksinäisyyden vähentämisen puolesta. Alla olevalla kyselyllä voit osaltasi ylläpitää keskustelua yksinäisyydestä ja ystävyydestä. Tuntemuksesi ja kokemuksesi ovat meille tärkeitä! Kun osallistut kyselyyn, olet jo ottanut askeleen kohti yksinäisyyden vähentämistä. Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti. Tuloksia julkaistaan siten, ettei niistä tunnista vastaajaa. Haastamme sinutkin toimimaan yksinäisyyttä vastaan vastaamalla kyselyymme tästä linkistä.

Kuvia


Lisätietoja