Itsenäiset - Hyvä elämä omassa kodissa (2018-2019)

Itsenäiset - Hyvä elämä omassa kodissa -hankkeessa vahvistamme asumisvalmiuksia.

Itsenäiset - Hyvä elämä omassa kodissa -hankkeen tavoitteena on vahvistaa tuetusti asuvien kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten osallisuutta, asumisvalmiuksia, elämänhallinnan taitoja, sosiaalisia verkostoja ja läheisten luottamusta. Hankkeen aikana toteutetaan kursseja sekä vertais- ja verkostotapaamisia tukiasukkaille, läheisille ja tukiasumisen työntekijöille. Jaamme myös tietoa tukiasumisen mahdollisuuksista eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Toiminnan päätavoitteet

1. Vahvistaa tukiasukkaiden osallisuutta, asumisvalmiuksia, elämänhallinnan taitoja ja sosiaalisia verkostoja.
2. Lisätä kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten sekä heidän läheistensä tietoisuutta asumisen vaihtoehdoista ja asumiseen saatavilla olevasta tuesta.
3. Vahvistaa läheisten luottamusta tukiasukkaan pärjäämiseen ja itsenäiseen elämään.
4. Lisätä tukiasumisen työntekijöiden ammattitaitoa ja mahdollisuuksia vertaisoppimiseen.
5. Edistää valtakunnallisesti tukiasumisen tunnettuutta osana erityisryhmien asumisen monimuotoisuutta sekä levittää tuetun asumisen hyviä käytäntöjä.

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat tuetusti asuvat tai tuetun asumiseen mahdollisuuksista kiinnostuneet kehitysvammaiset ja erityistä tukea tarvitsevat ihmiset sekä heidän läheisensä. Lisäksi hankkeessa tehdään yhteistyötä kuntien ja maakuntien vammaispalveluiden ja erityisesti tukiasumisen työntekijöiden sekä tukiasumisen ohjaajien kanssa. Hankkeessa tuotetaan hyödyllistä tietoa myös isännöitsijöille, tuetun asumisen palveluntuottajille sekä kolmannelle ja yksityiselle sektorille.

Hankkeen sisällön ja toteutuksen suunnittelu perustuu käytännön kokemuksen osoittamiin tarpeisiin. Hanke toimii valtakunnallisesti. Yhteistyökumppaneina ovat Oulunkaaren kuntayhtymä, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Kehitysvammaliitto sekä Verkkopotku ry. Hankkeen toiminta toteutetaan alueellisten tarpeiden mukaan.

Itsenäiset - Hyvä elämä omassa kodissa -hanke toteutetaan Sosiaali- ja terveysministeriön tuella Veikkauksen tuotoista.


Lisätietoja