Alueelliset ATAK-hankkeet

Aktiivisen tuen alueellinen kehittäminen (ATAK)

Aktiivisen tuen alueellisen kehittämismallin lähtökohdat ovat yhteistoiminnallisessa ja yhteisöllisessä oppimisessa.

Alueellisissa osahankkeissa vahvistetaan henkilöstön osaamista ja tuetaan työntekijöitä edistämään kehitysvammaisten ihmisten osallistumista oman elämänsä suunnitteluun ja lähiyhteisönsä toimintaan.

Koulutusprosessit ovat yhteistoiminnallisia ja pyrkivät luomaan alueellisia yhteistyöverkostoja eri toimijoiden välille. Koulutushankkeisiin voivat osallistua esimerkiksi kunnalliset ja yksityiset palveluntuottajat, järjestöt sekä kuntayhtymät.

Satakunnan osahanke 2019-2020

Tule mukaan uuteen osahankkeeseemme! Teemana hankkeessa on yksilölliset palvelut. Hankkeen aikana rakennamme Satakunnan alueelle asiantuntijaverkoston tukemaan erityistä tukea tarvitsevien ihmisten yksilöllisten palveluiden ja tuen kehittämistä.

Ota yhteyttä ja keskustellaan yhteistyöstä! Sähköposti mona.jaari@kvps.fi.

Pohjois-Karjalan osahanke 2018-2019

Erityistä tukea tarvitsevan ihmisen osallisuuden tukeminen on tärkeä, ja tällä hetkellä muun muassa ihmisoikeussopimusten ja lainsäädännön kehittyessä ajankohtainen aihe. Jos henkilö tarvitsee tukea toiminnassaan tai päätöksenteossa, miten häntä tuetaan niin, että ei tehdä päätöksiä puolesta, vaan autetaan itse löytämään ratkaisuja ja osallistumaan täysipainoisesti omaan arkeen?

Pohjois-Karjalan osahankkeessa alueen työyhteisöt yhteiskehittivät erityistä tukea tarvitsevien ihmisten osallisuutta heidän kanssaan. Hankkeen toiminnassa hyödynnetitiin ja juurrutettiin Aktiivisen tuen malliin perustuvaa toimintatapaa ja luotiin alueellinen verkosto, joka jatkaa toimintaa hankkeen jälkeen.

Hankkeessa mukana olleet yhteisöt: Aspa Palvelut, Honkalampi-Säätiön PerPe-keskus, ESE-keskus, RoboApu-hanke ja palvelukoti Aurinkorinne sekä Digillä Osallisuuteen-hanke, Joensuun omaishoitajat ja läheiset ry, KVPS Tukena Oy Palvelukoti Menninkäinen, Luovi Liperin toimipiste, Siun Sote työ- ja päivätoiminnan kehittäminen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Järjestöt 2.0-hanke, Kehitysvammaisten Tukiliiton Pohjois-Karjalan Tukipiiri ja Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry


Varsinais-Suomen osahanke 2016-2017

Itsemääräämisen tukeminen on ajankohtainen asia sosiaalialan palveluissa. Miten henkilökunta ja läheiset voivat parhaiten tukea päämiesten itsemääräämisoikeutta? Miten elämälaatua ja yksilöllisyyttä voidaan parhaiten tukea? Missä menee liiallisen ylisojelun ja tarpeenmukaisen ohjaamisen raja?

Osahankkeessa kerättiin yhteen tahoja, jotka toteuttavat itsemääräämisoikeuden tukea ja tuettua päätöksentekoa. Hankkeen aikana jaettiin tietoa ja osaamista neljäntoista eri yhteisön kesken ja tuloksista kootaan raportti myöhemmin julkaistavaksi.

Lue ATAK-hankkeen tietosuojaseloste tästä linkistä.

Kuvia


Lisätietoja