Alueelliset ATAK-hankkeet

Aktiivisen tuen alueellinen kehittäminen (ATAK)

Aktiivisen tuen alueellisen kehittämismallin lähtökohdat ovat yhteistoiminnallisessa ja yhteisöllisessä oppimisessa.

Alueellisissa osahankkeissa vahvistetaan henkilöstön osaamista ja tuetaan työntekijöitä edistämään kehitysvammaisten ihmisten osallistumista oman elämänsä suunnitteluun ja lähiyhteisönsä toimintaan.

Koulutusprosessit ovat yhteistoiminnallisia ja pyrkivät luomaan alueellisia yhteistyöverkostoja eri toimijoiden välille. Koulutushankkeisiin voivat osallistua esimerkiksi kunnalliset ja yksityiset palveluntuottajat sekä kuntayhtymät.

Pohjois-Karjalan osahanke 2018-2019

Erityistä tukea tarvitsevan ihmisen osallisuuden tukeminen on tärkeä, ja tällä hetkellä muun muassa ihmisoikeussopimusten ja lainsäädännön kehittyessä ajankohtainen aihe. Jos henkilö tarvitsee tukea toiminnassaan tai päätöksenteossa, miten häntä tuetaan niin, että ei tehdä päätöksiä puolesta, vaan autetaan itse löytämään ratkaisuja ja osallistumaan täysipainoisesti omaan arkeen?

Pohjois-Karjalan osahankkeessa alueen työyhteisöt yhteiskehittävät erityistä tukea tarvitsevien ihmisten osallisuutta heidän kanssaan. Hankkeen toiminnassa hyödynnetään ja juurrutetaan Aktiivisen tuen malliin perustuvaa toimintatapa

Hankkeessa mukana olevat yhteisöt: Aspa Palvelut, Honkalampi-Säätiön PerPe-keskus, ESE-keskus, RoboApu-hanke ja palvelukoti Aurinkorinne sekä Digillä Osallisuuteen-hanke, Joensuun omaishoitajat ja läheiset ry, KVPS Tukena Oy Palvelukoti Menninkäinen, Luovi Liperin toimipiste, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Järjestöt 2.0-hanke, Kehitysvammaisten Tukiliiton Pohjois-Karjalan Tukipiiri ja Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry

Pohjois-Karjalan osahanke on alkanut, mutta yhteisönne ehtii vielä mukaan - ota yhteyttä ja keskustellaan yhteistyöstä! Sähköposti lauri.kervinen@kvps.fi, puh. 0207 713 531.


Varsinais-Suomen osahanke 2016-2017

Itsemääräämisen tukeminen on ajankohtainen asia sosiaalialan palveluissa. Miten henkilökunta ja läheiset voivat parhaiten tukea päämiesten itsemääräämisoikeutta? Miten elämälaatua ja yksilöllisyyttä voidaan parhaiten tukea? Missä menee liiallisen ylisojelun ja tarpeenmukaisen ohjaamisen raja?

Osahankkeessa kerättiin yhteen tahoja, jotka toteuttavat itsemääräämisoikeuden tukea ja tuettua päätöksentekoa. Hankkeen aikana jaettiin tietoa ja osaamista neljäntoista eri yhteisön kesken ja tuloksista kootaan raportti myöhemmin julkaistavaksi.

Varsinais-Suomen osahanke järjestää tänä keväänä 24.4.2018 Aktiivisen tuen työpajan, joka on suunnattu Varsinais-Suomen alueella erityistä tukea tarvitsevien ihmisten kanssa toimiville.

Lue ATAK-hankkeen tietosuojaseloste tästä linkistä.


Lisätietoja