Kotimaiset projektit

Erilaiset kehittämishankkeet ja kokeilemalla kehittäminen ovat tärkeä osa Kehitysvammaisten Palvelusäätiön toimintaa ja kehittämistoiminnan kokonaisuutta.

Yksi yhteinen lapsuus (2019-2021)

Yksi yhteinen lapsuus -hankkeen tavoitteena on tukea lasten ja perheiden osallisuutta omassa lähiyhteisössään.

Itsenäiset - Hyvä elämä omassa kodissa (2018-2019)

Itsenäiset - Hyvä elämä omassa kodissa -hankkeessa kehitämme erityistä tukea tarvitsevien ihmisten asumisvalmiuksia.

LOISTE (2017-2020)

LOISTE-hankkeessa kehitetään palveluita ja tukimalleja koko perheyhteisön voimavarojen vahvistamiseksi.

Jotta kukaan ei jäisi yksin (2017-2019)

Jotta kukaan ei jäisi yksin -hankkeen tavoitteena on vähentää kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten yksinäisyyttä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Sexpo-säätiön ja Autismisäätiön kanssa.

Alueelliset ATAK-hankkeet

Aktiivisen tuen alueellisissa kehittämishankkeissa vahvistetaan henkilöstön osaamista ja tuetaan kehitysvammaisten ihmisten osallistumista oman elämänsä suunnitteluun ja lähiyhteisönsä toimintaan.


Lisätietoja