Kotimaiset projektit

Erilaiset kehittämishankkeet ja kokeilemalla kehittäminen ovat tärkeä osa Kehitysvammaisten Palvelusäätiön toimintaa ja kehittämistoiminnan kokonaisuutta.

Itsenäiset - Hyvä elämä omassa kodissa (2018-2019)

Itsenäiset - Hyvä elämä omassa kodissa -hankkeessa kehitämme erityistä tukea tarvitsevien ihmisten asumisvalmiuksia.

LOISTE (2017-2020)

LOISTE-hankkeessa kehitetään palveluita ja tukimalleja koko perheyhteisön voimavarojen vahvistamiseksi.

Jotta kukaan ei jäisi yksin (2017-2019)

Jotta kukaan ei jäisi yksin -hankkeen tavoitteena on vähentää kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten yksinäisyyttä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Sexpo-säätiön ja Autismisäätiön kanssa.

Älä missaa lapsuutta (2016–2018)

Älä missaa lapsuutta -hankkeen avulla kehitämme ja kartoitamme palveluja, jotka tukevat lasten mahdollisuuksia kasvaa omassa lähiyhteisössään laitosympäristön sijaan.

Kansalaisuuden avaimet (2016–2018)

Kansalaisuuden avaimet -hankkeessa edistämme ryhmämuotoisissa asumispalveluissa asuvien kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeuden toteutumista.

Alueelliset ATAK-hankkeet

Aktiivisen tuen alueellisissa kehittämishankkeissa vahvistetaan henkilöstön osaamista ja tuetaan kehitysvammaisten ihmisten osallistumista oman elämänsä suunnitteluun ja lähiyhteisönsä toimintaan.


Lisätietoja