Yhdenvertaisuus lain edessä: Access to Justice (2014–2016)

Yhdenvertaisuus lain edessä: Access to Justice (2014–2016) Euroopan unionin (EU:n) alueella elää noin 4,5 miljoonaa kehitysvammaista henkilöä. Useiden vammaisten ihmisten oikeustoimikelpoisuutta rajoitetaan. Heille on usein nimetty edunvalvoja, joka päättää päämiehensä asioista täysin tai osittain. Heidän oikeustoimikelpoisuuttaan saattaa rajoittaa tiedon tai palveluiden vaikea saavutettavuus ja kohtuullisten mukautusten puute.

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen artiklat 12 ja 13 vahvistavat täyden oikeustoimikelpoisuuden ja oikeusjärjestelmän tehokkaan saavutettavuuden. Kehitysvammaisten henkilöiden tulee voida tehdä laillisesti sitovia päätöksiä itse ja saavuttaa oikeusjärjestelmä yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Oikeusjärjestelmän saavutettavuus kehitysvammaisilla henkilöillä (AJuPID) –projekti pyrki lisäämään mahdollisten avustavien henkilöiden (kuten perheenjäsenten, ammattilaisten tai muiden tukihenkilöiden) sekä oikeuslaitoksen henkilöstön tietoa kehitysvammaisten henkilöiden oikeuksista ja siitä, kuinka heitä voidaan tukea riittävästi.

Tiedon lisäämisen välineitä olivat koulutus, keskustelu- ja tiedotustilaisuudet, verkkosivusto ja opas lupaavista käytännöistä. Nämä välineet perustuvat tutkimusraporttiin, jossa vertaillaan, kuinka kehitysvammaiset henkilöt saavuttavat oikeusjärjestelmän viidessä valtiossa – Bulgariassa, Irlannissa, Ranskassa, Suomessa ja Unkarissa.

Projekti on päättynyt maaliskuussa 2016.

Lue lisää YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevasta sopimuksesta

  • 12. artikla Yhdenvertaisuus lain edessä
  • 13. artikla Oikeusjärjestelmän saavutettavuus

Projektin nettisivut: Access to Justice for Persons with Intellectual Disabilities
Projektin rahoittaja: Civil Justice Programme of the European Union


Lisätietoja