Unlocking Freedom through Adult Education -projekti (2015–2018)

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on mukana yhdessä kansainvälisten kumppaneidensa kanssa aikuiskoulutusta kehittävässä Unlocking Freedom through Adult Education Erasmus+ -projektissa, jonka muut yhteistyökumppanit ovat Irlannista, Ranskasta ja Bulgariasta.

Projekti alkoi syyskuussa 2015 ja päättyy syyskuussa 2018. Projektin taustalla on Euroopan Unionin tavoite kaikkien oikeudesta elinikäiseen oppimiseen. Vammaisilla ihmisillä ei kuitenkaan yleensä ole tasavertaisia mahdollisuuksia lähiyhteisössä tapahtuvaan elinikäiseen oppimiseen, koska heidän tuen tarpeitaan ei ole riittävästi huomioitu aikuiskoulutusorganisaatioissa. Erityisen haasteellista elinikäinen oppiminen on niille vammaisille ihmisille, jotka asuvat tai ovat asuneet laitoksissa tai muutoin eristyksissä yhteisöstä.

Projektin päätavoitteet

  • lisätä vammaisten ihmisten mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja yhteisöön liittymiseen aikuiskoulutuksen avulla
  • tuoda paikallisia aikuiskoulutusorganisaatioita yhteen, jotta opetussuunnitelmissa olisi huomioitu myös vammaisten ihmisten tarpeet
  • haastaa eri organisaatioiden laitoskulttuuri ja lisätä tukea vammaisille ihmisille yhteisöön liittymiseen

Suomessa tavoitteena on erityisesti muokata olemassa olevaa muuttovalmennusmallia, jotta muuttovalmennusta voitaisiin opettaa missä tahansa aikuiskoulutusorganisaatiossa kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheiselleen sekä tukihenkilöille. Yhteistyökumppanina toimii Valkeakoski-opisto.

Projektin rahoittaja: Erasmus+ EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma

Muuttovalmennuksen pilottikurssi
syksy 2016 – kevät 2017, Akaa

Kurssin järjestävät yhteistyössä Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja Valkeakoski-opisto.
Lisätietoja kurssista


Lisätietoja