Tuetun päätöksenteon lupaavat käytännöt, I Decide -hanke (2018-2020)

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr on kumppanina Erasmus+ rahoitteisessa I Decide -projektissa, jonka tavoitteena on tuetun päätöksenteon avulla vahvistaa kehitysvammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta. Projektin alussa keräämme kumppanimaissa lupaavia käytäntöjä tuetun päätöksenteon toteutumisesta.

KVPS:n lisäksi projektissa ovat mukana seuraavat kumppanit: Margarita vocational Training Center, Kreikka (www.eeamargarita.gr/en), EASPD, Belgia (www.easpd.eu), Fundació Tutelar de les Comarques Gironines, Espanja (www.fundaciotutelar.org), Social Care Training Ltd, Englanti, Fundació Campus Arnau d'Escala, Espanja (www.campusarnau.org), Ergastiri Eidikis Agogis "Margarita", Kreikka (www.eeamargarita.gr).

Keräämme Suomesta esimerkkejä tuetun päätöksenteon lupaavista käytännöistä. Tällä tarkoitamme hyvien, jo olemassaolevien käytäntöjen lisäksi myös kokeiluvaiheessa olevia innovatiivisia käytäntöjä, joissa voisi olla vielä myös varaa kehittää. Kuvattujen käytäntöjen tulee olla YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen mukaisia. Niiden tulee kunnioittaa henkilön ihmisoikeuksia ja edistää hänen itsenäisyyttä ja itsemääräämisoikeutta sekä toteuttaa päätöksentekoa henkilön omien mieltymysten ja toiveiden mukaan.

Lupaavia käytäntöjä haetaan kolmesta eri näkökulmasta:
1. Tuettu päätöksenteko henkilökohtaisen talouden hallinnan tukena
2. Tuettu päätöksenteko kuluttajana toimimisen tukena
3. Tuettu päätöksenteko omasta terveydestä huolehtimisen tukena.


Lupaavissa käytännöissä olisi hyvä tuoda myös esiin, miten akateemisten taitojen oppimisella (luku-, kirjoitus- ja laskutaito sekä tietotekniset taidot) voi olla merkitystä tuetun päätöksenteon kannalta.

Linkki kyselyyn (vastausaikaa 31.1. saakka):

https://link.webropolsurveys.com/S/769B2EF72E21FA1E

Kuvia