Steps – Sharing the European Pathways (2015–2017)

Projektissa mukana olevat maat (Iso-Britannia, Belgia, Unkari, Romani ja Suomi) ovat allekirjoittaneet YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista, mutta ovat kovin eri vaiheessa sopimuksen toteutuksen suhteen. Mikään maa ei ole vielä saavuttanut tavoitetta siirtymisessä palveluihin, joissa henkilöiden yksilölliset tarpeet ja toiveet olisivat palvelun toteuttamisen keskiössä.

Projektin tavoitteena on jakaa kumppaneiden kokemuksia ja opittua tietoa etenkin laitosasumisen lakkauttamiseen liittyen:

  • Tukea vammaisia henkilöitä tuomaan omaa ääntään esiin ja kouluttaa henkilökuntaa ymmärtämään heidän tarpeitaan
  • Kouluttaa työntekijöitä työtapojen muutoksessa, jotta ne soveltuisivat lähiyhteisössä tehtävään työhön
  • Auttaa sekä työntekijöitä että vammaisia ihmisiä ymmärtämään, mitä tavallinen elämä voi olla lähiyhteisössä

Projektia rahoittaa: Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelma.
Projektin verkkosivu: Steps -Sharing the European Pathways


Lisätietoja