Taitojen ja osaamisen lisääminen tuen henkilökohtaistamisessa SKILLS (2017-2019)

Taitojen ja osaamisen lisääminen tuen henkilökohtaistamisessa (SKILLS) on kaksivuotinen projekti, joka rahoitetaan Euroopan komission Erasmus + ohjelmasta. Projektin tarkoituksena on edistää erityistä tukea tarvitsevien ihmisten täyden kansalaisuuden toteutumista.

Mitkä ovat SKILLS-projektin tavoitteet?

  • Lisätä erityistä tukea tarvitsevien ihmisten, läheisten sekä työntekijöiden taitoja ja osaamista avun ja tuen henkilökohtaistamisesta
  • Lisätä tietoa tuen henkilökohtaistamisen mahdollisuuksista aikuiskoulutuksen sisällöissä
  • Vaikuttava monialainen yhteistyö palveluntuottajien, viranomaisten erityistä tukea tarvitsevien ihmisten ja heidän läheisten välillä

Mitä SKILLS-projekti tuottaa?

  • Minun vapaus valita - Saavutettava koulutus ja työkalupakki tuen henkilökohtaistamisesta palveluiden käyttäjille ja heidän läheisille
  • Kansalaisuuden tukeminen - Koulutus ja työkalupakki alan työntekijöille
  • Elinikäisten oppimismahdollisuuksien tukeminen - Koulutus ja työkalupakki (virallisen tai epävirallisen) aikuiskoulutuksen alalla työskenteleville henkilöille
  • Suunnannäyttäjä - Strategisen suunnittelun ja vaikuttamistyön työkalupakki
  • Raportti – Avun ja tuen henkilökohtaistaminen Euroopassa

Projekti toteutetaan yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa: Anffas (Italia), EASPD (Belgia), The Centre for Welfare Reform (Iso-Britannia) ja In Control Scotland (Iso-Britannia).

Kuvia


Lisätietoja