Implementing Inclusion in Schools – IIIS-projekti (2016–2019)

Implementing Inclusion in Schools - IIIS on kansainvälinen projekti, jonka tavoitteena on tukea YK:n Vammaissopimuksen artiklan 24 toteutumista.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on mukana kansainvälisessä IIIS-hankkeessa kehittämässä inklusiivista koulua kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Inklusiivisella koululla tarkoitetaan kaikkien vammaisten lasten ja nuorten oikeutta päästä opetuksen piiriin tavallisissa koululuokissa.

Hankkeen tavoitteena on lisätä peruskoulujen henkilöstön osaamista, jotta he voisivat paremmin edistää vammaisten lasten osallisuutta ja oikeuksia päivittäisessä työssään.

Hankkeessa on yhteensä 16 kumppania 5 eri maasta. Hankkeen koordinaattori on saksalainen Landes-Caritasverband Bayern. Muut kumppanit tulevat Espanjasta ja Itävallasta, sekä EASPD Belgiasta. Projektissa on mukana 10 pilottikoulua. Suomen pilottikoulu on Niittyvillan koulu Seinäjoella.

Projekti kestää kolme vuotta syyskuusta 2016 syyskuuhun 2019.

Projektin aikana:

  • Kehitämme valmennusohjelman henkilöstön osaamisen kehittämiseksi
  • Teemme valmennusohjelman käsikirjan myös muiden koulujen käyttöön
  • Kehitämme ja toteutamme kansainvälisen koulutuskokonaisuuden pilottikoulujen henkilökunnalle, jossa on mahdollisuus keskustella eri maiden kokemuksista ja hyvistä käytännöistä.
  • Järjestämme kaksi viikon mittaista koulutusta – yhden viikon Suomessa, yhden viikon Espanjassa. Koulutuksiin osallistuu pilottikoulujen henkilökuntaa kaikista projektimaista.
  • Projektin aikana tuotamme myös videoita, joissa projektiin osallistuvat kouluyhteisön jäsenet voivat jakaa osaamistaan ja kokemuksiaan projektista.

Projektin lopussa järjestämme myös kansallisen seminaarin, joka on tarkoitettu kaikille osallistavasta koulutusjärjestelmästä kiinnostuneille.

Lue lisää aiheesta YK:n vammaissopimuksesta (artikla 24) >>

Projektin rahoittaja on EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma Erasmus+.

Kuvia


Lisätietoja