Illico - Independent Living Skills (2018-2021)

Hankkeen päätavoitteena on tukea erityistä tukea tarvitsevien aikuisten itsenäistä elämää tarjoamalla työkaluja heille itselleen, heidän läheisilleen sekä hoito- ja sosiaalialan ammattilaisille.

Illico on kolmivuotinen eurooppalainen hanke, joka alkoi syksyllä 2018.

Hankkeen päätavoitteena on tukea erityistä tukea tarvitsevien aikuisten itsenäistä elämää tarjoamalla työkaluja heille itselleen, heidän läheisilleen sekä hoito- ja sosiaalialan ammattilaisille.

ILLICO on jatkoa jo päättyneelle EU-hankkeelle ”Unlocking Freedom through Adult Education”.

Projektin tavoitteet:

  • Voimaannuttaa erityistä tukea tarvitsevat ihmiset elämään itsenäistä ja omannäköistään elämää täysivaltaisina yhteiskunnan jäseninä
  • Vaalia erityistä tukea tarvitsevien yhteisöllisiä johtamistaitoja ja auttaa heitä kasvamaan itsenäisen asumisen kokemusasiantuntijoiksi
  • Haastaa organisaatioiden toimintakulttuuri ja auttaa heitä maksimoimaan tukitoimensa erityistä tukea tarvitsen integroimiseksi yhteiskuntaan tiiviissä yhteistyössä läheisten kanssa
  • Voimaannuttaa perheitä laitosasumisen purkamisprosessissa ja lapsensa tulevaisuuden suunnittelussa, ja erityisesti auttaa heitä ymmärtämään roolinsa muutostilanteessa.

ILLICOa koordinoi ranskalainen Centre de la Gabrielle. Muita projektin kumppaneita ovat University Paris-Est Créteil Ranskassa, The Institute for Community-based Social Services Foundation (ICSS) Bulgariassa, Stewarts Care Ltd Irlannissa sekä Kehitysvammaisten Palvelusäätiö. The Disability Federation of Ireland ja The Maynooth University Irlannissa ovat myös projektissa mukana.

Projektin rahoittaja on Euroopan Unionin Erasmus+ -ohjelma.