AMiD - Access to services for Migrants with Disabilities (2018-2019)

AMiD on EU-rahoitteinen hanke, jonka tarkoituksena on tukea vammaisten maahanmuuttajien ja pakolaisten vastaanottoa ja kotoutumista EU:ssa.

Mitä AMiD-hankkeella tavoitellaan?
1. Kehittää tarpeiden arvioinnin työkalu (Needs Assessment Tool – NAT), jonka avulla kuntien, kaupunkien ja muiden paikallisten toimijoiden on mahdollista arvioida ja tukea riittävästi vammaisia maahanmuuttajia ja pakolaisia Euroopassa.
2. Järjestää työpajoja, joissa voidaan harjoitellaan tarpeiden arvioinnin työkalun käyttöä sekä jakaa kokemusta ja osaamista eri ammattiryhmien välillä ympäri Eurooppaa.
3. Luoda pysyviä yhteistyönmuotoja eri toimijoiden välillä ja levittää hankkeen tuloksia Euroopassa.

Olemme tehneet Suomessa tutkimusta liittyen vammaisiin maahanmuuttajiin ja pakolaisiin. Olemme mukana myös kehittämässä tarpeiden arvioinnin työvälinettä ja levittämässä sitä. 

Hankkeessa on yhteensä 12 eri kumppania. Mukana ovat EASPD (Belgia), CARDET (Kypros), AER (Ranska), SOLIDAR (Belgia), ChanceB (Itävalta), EDF (Belgia), ARCI (Italia), AEBR (Saksa), PRAKSIS (Kreikka), DPI (Italia), NCDP (Kreikka). 

Hanketta rahoittaa the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.


Lisätietoja